Stan bezpieczeństwa

31.10.2014

Przedsiębiorcy z Loży Białostockiej gościli: Macieja Żywno, wojewodę podlaskiego; Sławomira Mierzwę, podlaskiego komendanta wojewódzkiego Policji; Janusza Małyszko, naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą; Pawła Maciejuka, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji oraz Włodzimierza Kusaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Białymstoku. Tematem spotkania był bardzo aktualny, w związku z obecną sytuacją, stan bezpieczeństwa w województwie podlaskim.

Przedstawiciele policji w interesujący sposób przedstawili aktualną sytuację oraz zagrożenia mogące wystąpić w najbliższej przyszłości. Sytuacja jest w miarę stabilna, notuje się mniej przestępstw niż w innych regionach kraju. Niemniej jednak należy więcej uwagi poświęcać zachowaniom chuligańskim, piractwu drogowemu oraz rasizmowi. Zebrani wyrazili wolę kontynuacji takich spotkań.

Od prawej: Włodzimierz Kusak, Maciej Żywno, kanclerz Krzysztof Żukowski, Sławomir Mierzwa, Jan Małyszko, fot. archiuwm

Od prawej: Włodzimierz Kusak, Maciej Żywno, kanclerz Krzysztof Żukowski, Sławomir Mierzwa, Jan Małyszko, fot. archiuwm

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL