Stanowisko partnerów społecznych RDS

22.10.2020

Stanowisko Prezydium RDS w sprawie próby blokowania dialogu społecznego przez Piotra Dudę, przewodniczącego NSZZ Solidarność.

„Zawieszenie udziału NSZZ Solidarność w pracach Rady Dialogu Społecznego, a jednocześnie podnoszenie braku legitymacji Prezydenta RP do powoływania nowych członków Rady, co może prowadzić do paraliżu prac Rady Dialogu Społecznego w tak ważnym dla Polski, Pracowników i Pracodawców momencie jest sprzeniewierzeniem celom dialogu społecznego. Apelujemy o zaprzestanie takich działań i wspólną pracę na rzecz rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych, zwłaszcza dziś, w obliczu tak poważnego zagrożenia pandemią”.

Pełna treść stanowiska partnerów społecznych RDS

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL