Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - stare zagrożenia w nowej szacie?04.04.2017

Spotkanie seminaryjne Loży Łódzkiej BCC, dotyczące obowiązującej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, odbyło się w sali konferencyjnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (firma Loży Łódzkiej BCC).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm należących do Loży, zainteresowani uczestnictwem w BCC przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście. Wszystkich powitał kanclerz Krzysztof T. Borkowski i przedstawił informację o bieżącej działalności Związku Pracodawców BCC i Loży Łódzkiej BCC.Główny temat spotkania zaprezentował Sławomir Karasiński (Fortak &Karasiński Radcowie Prawni Spółka Partnerska, członek Loży Łódzkiej).

Przedstawił najważniejsze zmiany – obowiązujące od 1 marca 2017 roku – w Administracji Podatkowej. Nastąpiło połączenie administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. W każdym województwie został utworzony jeden urząd celno-skarbowy, którego zasięg terytorialny obejmuje teren całego województwa. Urzędy skarbowe realizują wszystkie dotychczasowe zadania. Ich lokalizacje, jak również zasięg terytorialny, pozostają w zasadzie bez zmian.

Obsługę dużych podatników zapewnią w centrali KAS: Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Departament będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

Uczestnicy wykorzystali spotkanie do wymiany informacji dotyczących funkcjonowania – w zmienionych warunkach – konkretnych procedur z zakresu administracji podatkowej, jak również do indywidualnych konsultacji z gościem spotkania. Zwracali też uwagę na wątpliwości dotyczące prawdziwych celów tej reorganizacji aparatu skarbowego.

Powitanie uczestników spotkania przez Krzysztofa T. Borkowskiego, fot. Grzegorz Jegier

Powitanie uczestników spotkania przez Krzysztofa T. Borkowskiego, fot. Grzegorz Jegier

Sławomir Karasiński, fot. Grzegorz Jegier

Sławomir Karasiński, fot. Grzegorz Jegier

Poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną SZANSA, podmiot ekonomii społecznej, fot. Grzegorz Jegier

Poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną SZANSA, podmiot ekonomii społecznej, fot. Grzegorz Jegier

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL