W Loży Świętokrzyskiej BCC o ESG

16.02.2024

Spotkanie „ESG – wyzwania i korzyści dla przedsiębiorców” rozpoczął  Andrzej Mochoń, Kanclerz  Loży Świętokrzyskiej BCC . Powitał on uczestników spotkania oraz poinformował o jego tematyce. Następnie wręczył Michałowi Cielibale, właścicielowi Biura Rachunkowego BIUREX, dyplom uzyskany w konkursie FIRMA DOBRZE WIDZIANA organizowanym przez BCC.

Po uroczystym wręczeniu dyplomu Kanclerz przekazał informacje o Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, która odbyła się 27 stycznia 2024 r. w Warszawie. Wymienił laureatów konkursu Lider Polskiego Biznesu, będących członkami Loży Świętokrzyskiej, podziękował członkom Loży, którzy wzięli udział w  Gali, a następnie wszyscy uczestnicy spotkania obejrzeli filmową relację z tej uroczystości.

Następnie Kanclerz oddał głos Barbarze Skuzie, która zaprezentowała podstawowe założenia projektu partnerskiego profilaktyki zdrowotnej dla firm członkowskich Loży Świętokrzyskiej BCC, współfinansowanego ze środków UE. Nabór wniosków do tego projektu już się rozpoczął, w związku z czym Barbara Skuza zwróciła się z prośbą o podjęcie przez członków decyzji o przystąpieniu do projektu oraz o wypełnienie kolejnych ankiet, które są niezbędne do założenia wniosku. W ramach tego projektu firmy mogłyby się starać zarówno o sfinansowanie zakupu urządzeń poprawiających warunki  pracy, jak również umożliwić zarządom i pracownikom firm uczestnictwo w różnego rodzaju zabiegach poprawiających ich kondycję zdrowotną. Uczestnicy spotkania pytali m.in. o ilość osób, która może wziąć udział w projekcie z poszczególnych firm członkowskich i kryteria ich doboru do udziału w tym przedsięwzięciu.

Po zakończeniu dyskusji A. Mochoń, Kanclerz Loży oddał głos M. Gawęckiej, która przedstawiła informacje o Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA S.A. Firma wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. Obecnie w jej skład wchodzą takie jednostki jak Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Industria Nawozy, Industria Logistyka, Industria Zielona Energia i Industria Nuclear Solutions. Od września 2023 r. Grupa jest właścicielem znanej drużyny piłki ręcznej „Industria Kielce”. Firma jest też liderem Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich. A. Mochoń, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej opowiedział uczestnikom spotkania o znanych mu faktach z życia rodziny Łaszczyńskich.

Po prezentacji Ś.G.K. Industria głos zabrała M. Rybak, która przedstawiła podstawowe założenia strategii ESG. Poinformowała m.in. o zakresie i celach, jakie przyświecają tej strategii oraz o harmonogramie wprowadzania obowiązku raportowania w tym zakresie, który obejmie już 2024 r., z tym, że będzie on wprowadzany stopniowo począwszy od największych firm. Ze względu na obszerność zagadnień oraz złożoność raportowania radziła, aby nawet firmy, które mają dość odległy termin wejścia w obowiązek raportowania, już rozpoczęły przygotowania w tym zakresie. Rozpoczęła się dyskusja, w której jako pierwszy głos zabrał J. Kowal z Grupy PSB informując o dwóch rozwiązaniach, jakie firmy mogą wybrać w zakresie ESG – albo zatrudnić firmę zewnętrzną, albo wyszkolić swoich pracowników. Uczestnicy dyskusji pytali m.in. o  wady i zalety każdego z tych rozwiązań, o termin rozpoczęcia wymagania przez banki zagadnień ESG w procesie udzielania kredytu oraz o audytorów ESG.

W ramach spraw różnych poinformowano o przesunięciu terminu składania wniosków w ramach projektu 09.06., mającego na celu podniesienie potencjału partnerów społecznych.

 

 

 

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL