W OPOLU O PRYWATNOŚCI PRACOWNIKÓW

19.06.2023

Na comiesięcznym, czwartkowym spotkaniu Loży Opolskiej BCC w naszej klubowej Sali Probierni Matecznik w Opolu rozmawialiśmy o dochowaniu prywatności pracowników i obowiązkach Zarządów oraz działów HR.

Spotkanie prowadziła Bożena Krawczuk, właścicielka Kancelarii Bezpieczeństwo Informacji, Inspektor ochrony danych z wieloletnim doświadczeniem (przeszło 200 wdrożeń), Auditor ISO 27001, długoletni członek i ekspert BCC, wykładowca akademicki, prezes Zrzeszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Świetnie przygotowana prezentacja pokazująca najbardziej wrażliwe obszary w firmach, gdzie przetwarzamy dane oraz wynikające (potencjalne) zagrożenia w sytuacjach, kiedy takie dane przetwarzamy… niewłaściwie.

Dowiedzieliśmy się m.in., że przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby gwarantowało prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowe.

Sporo było o regulacjach prawnych, zależnościach: pracownik-pracodawca, o monitoringu, danych biometrycznych, systemach GPS czy badaniach trzeźwości.

Kolejne, wartościowe spotkanie – interaktywne, klubowe, ze sporą dawką praktycznej wiedzy – również ze strony uczestników. Spotkanie wpisujące się w wieloletnią strategię loży: RELACJE I TRANSFER WIEDZY.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL