W OPOLU O ZMIANACH W KODEKSIE PRACY

17.03.2023

Tematem wiodącym comiesięcznego, czwartkowego spotkania członków Loży Opolskiej BCC w Probierni Matecznik były Wybrane, istotne zmiany w kodeksie pracy. Spotkanie prowadzili: mec. Jagoda Komenda-Kołecka oraz mec. Marek Wocka z kancelarii radców prawnych WBKS Wocka Borecki Kołecka Stęc SKA, która od wielu lat należy do Loży Opolskiej BCC.

Na spotkaniu omówiono ramy nowych przepisów o pracy zdalnej i kontroli pracowników (w ogólnym znaczeniu), w tym również w zakresie kontroli trzeźwości. Dodatkowo, dyskusja dotyczyła różnych form zatrudnienia i wiążących się z nimi korzyści oraz zagrożeń dla pracodawców. Omówiono również kilka przykładów z praktyki sądowej w sprawach pracowniczych: roszczenia o wypłatę nadgodzin, problemy związane z ewidencją czasu pracy, bhp i rozwiązywaniem umów o pracę. W trakcie prezentacji pojawiło się wiele pytań „z praktyki”, dzięki czemu dyskusja i wymiana doświadczeń była niezmiernie interesująca.

Wspomniany temat będzie również jednym z kilku zagadnień, omawianych w panelach tematycznych, podczas mikro-forum HR-owego, które zaplanowane jest dla naszego bardzo licznego zespołu dyrektorów personalnych, w terminie 17 maja 2023 roku.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL