Wielkopolscy pracodawcy na spotkaniu z posłem Tadeuszem Dziubą

03.02.2016

Z inicjatywy Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców 2 lutego 2016 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców i wielkopolskiego biznesu z posłem Prawa i Sprawiedliwości Tadeuszem Dziubą. BCC reprezentowali: kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam Trybusz oraz sekretarz Loży Przemysław Sobczak.

Podczas spotkania omawiano pomysły i zamiary gospodarcze wdrażane przez rząd. Ponadto przedstawiciele Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców dyskutowali o zmianach w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, o wyzwaniach dla rządu w odniesieniu do polskiej polityki fiskalnej, szczególnie o roli jaką powinny pełnić instytucje państwowe w kwestii uszczelnienia systemu ściągalności podatku VAT oraz w walce z szarą strefą. Nie zabrakło także prezentacji opinii przedstawicieli Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców dotyczącej realizowanej przez PiS polityki prorodzinnej i programu 500+ czy też wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej.

Kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam Trybusz zwrócił uwagę na kwestie związane z procesami zwiększenia wydajności polskiej gospodarki poprzez wprowadzenie mechanizmów umiejętnej koncentracji polskiego kapitału, a także wskazał przykłady zmian, które – wdrożone – w perspektywie pozwolą szerzej wprowadzić polski kapitał na rynek. Przykładem mogą być zmiany w ustawie o OFE i umożliwienie polskim funduszom emerytalnym inwestowania na rynku nieruchomości.

Na spotkaniu zwrócono również uwagę na kwestie poprawy i ujednolicenia promocji Polski za granicą. Omówiono również kwestie związane z projektem ustawy o powszechnym samorządzie terytorialnym.

Oprócz przedstawicieli Business Centre Club, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz organizacji Pracodawcy RP – Wielkopolska.

Strony spotkania zadeklarowały chęć dalszej współpracy oraz usystematyzowania prac nad poszczególnymi problemami zgłaszanymi przez Porozumienie Wielkopolskich Pracodawców.

Spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców i wielkopolskiego biznesu z posłem Prawa i Sprawiedliwości Tadeuszem Dziubą, fot. archiwum

Spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców i wielkopolskiego biznesu z posłem Prawa i Sprawiedliwości Tadeuszem Dziubą, fot. archiwum

Spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców i wielkopolskiego biznesu z posłem Prawa i Sprawiedliwości Tadeuszem Dziubą, fot. archiwum

Spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców i wielkopolskiego biznesu z posłem Prawa i Sprawiedliwości Tadeuszem Dziubą, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL