Wojewoda Wielkopolski na spotkaniu z przedstawicielami organizacji gospodarczych


22.02.2016

Z inicjatywy Loży Wielkopolskiej BCC 18 lutego br. odbyło się spotkanie organizacji pracodawców i organizacji gospodarczych z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem.

Poza przedstawicielami Loży Wielkopolskiej BCC, w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców (Wielkopolski Związek Pracodawców, Pracodawcy Rzeczypospolitej – Wielkopolska) oraz organizacji biznesowych Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Klubu Kapitału oraz Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego.

Spotkanie to, pierwsze po ubiegłorocznych wyborach i zmianach na stanowisku wojewody, odnosiło się w dużej mierze do oczekiwań podjęcia i rozwoju współpracy organizacji pracodawców i organizacji biznesowych z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim.

Reprezentanci organizacji pracodawców oraz organizacji biznesowych dyskutowali o warunkach prowadzenia biznesu, podniesione zostały kwestie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych, czy też większego udziału organizacji gospodarczych w kształtowaniu szkolnictwa zawodowego. Z inicjatywy prezesa Wielkopolskiego Związku Pracodawców Jacka Silskiego omówiony został udział przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców w procesie tworzenia przez wojewodę regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych województwa wielkopolskiego i kwestie stosowania promesy dotyczącej potencjalnych usług w procesie rejestracji przez Urząd Wojewódzki nowych podmiotów działalności medycznej.

Gerold Voss, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego zwrócił uwagę na ograniczenia komunikacyjne (ograniczenia lotów) między Poznaniem a niemieckimi miastami, co w zgodnym przekonaniu uczestników spotkania marginalizuje Poznań i województwo wielkopolskie na arenie współpracy gospodarczej oraz znacznie ogranicza możliwości regionu.

Ponadto uczestnicy spotkania rozmawiali na temat możliwości wsparcia inicjatyw mających w swoim założeniu „przyciągnięcie i zatrzymanie” młodych ludzi w Poznaniu, stworzenia warunków dla optymalnego rozwoju rynku edukacyjnego i rynku pracy, a także kreowania działań, które pozwolą na prorozwojowe inicjatywy dla miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

Kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam Trybusz zwrócił uwagę, że bez wsparcia i współpracy organów administracyjnych, uczelni oraz pracodawców omawiane kwestie trudno będzie realizować, jednocześnie uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że niezbędne jest systemowe rozwiązywanie omawianych problemów. W tym celu ustalono powołanie stałej grupy konsultacyjnej składającej się z przedstawicieli organizacji gospodarczych i pracodawców oraz przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i wielkopolskich uczelni, której zadaniem będzie monitorowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw rozwojowych dla Poznania i Wielkopolski.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL