Wojewódzka Gala z okazji 65-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK

11.12.2023

Wojewódzka Gala z okazji 65-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża była niezwykłym wydarzeniem, podczas którego Loża Łódzka BCC została uhonorowana Odznaką Honorową PCK IV stopnia. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu zasług Loży na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, a oznakę odebrała dyrektor Loży Łódzkiej, Izabela Witaszek.

Gala była momentem nie tylko do celebrowania 65 lat istnienia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa, ale także do docenienia zaangażowania społeczności Loży Łódzkiej. Odznaka Honorowa PCK stanowi potwierdzenie współpracy Klubowiczów Loży Łódzkiej BCC na rzecz drugiego człowieka w potrzebie. Uroczystość była również okazją do podkreślenia roli Loży w promowaniu idei krwiodawstwa oraz aktywnego udziału w akcjach charytatywnych na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznaka Honorowa PCK jest zasłużonym uznaniem dla wszystkich członków Loży Łódzkiej, którzy wspólnie pracują na rzecz humanitarnych celów, reprezentując najwyższe standardy etyczne i społeczne.

To symboliczne wyróżnienie stanowi motywację do dalszej aktywności i zaangażowania Loży Łódzkiej na rzecz wspierania potrzebujących oraz propagowania idei altruizmu i pomocy bliźniemu.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL