Wrześniowe prace WRDS w Katowicach

30.09.2022

Wostatnim czasie w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, której członkiem jest m.in. Loża Katowicka BCC podjęto w trybie korespondencyjnym:

  • stanowisko nr 10/6/2022 stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 26 września 2022 r. w sprawie systemowych rozwiązań pozwalających obniżyć cenę energii elektrycznej oraz nośników energii
  • stanowisko nr 9/5/2022 stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 12 września 2022 r. w sprawie systemu ochrony zdrowia i projektu ustawy o modernizacji szpitalnictwa;

Stanowiska te wraz z przyjmującymi je uchwałami przesyłam w załączeniu. Jednocześnie informuję, że zostaną one przesłane do strony rządowej celem ustosunkowania się do nich. Przesyłam również, za zgodą prof. Władysława Mielczarskiego, prezentację przedstawianą przez niego na ostatnim posiedzeniu Rady 20 września br. o stanie i perspektywach polskiej energetyki.

Wszystkie przyjęte stanowiska Rady publikowane są na stronie internetowej WRDS

Stan i perspektywy polskiej energetyki

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL