Wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Kieleckiego Parku Technologicznego dla przedsiębiorców i pracowników z województwa świętokrzyskiego

24.11.2023

23 listopada odbyło się spotkanie Loży Świętokrzyskiej BCC na temat wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Kieleckiego Parku Technologicznego dla przedsiębiorców i pracowników z województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Mochoń, kanclerz  Loży Świętokrzyskiej BCC, który powitał gości oraz pozostałych uczestników spotkania oraz pogratulował sześciu firmom z Loży Świętokrzyskiej BCC, które zostały laureatami konkursu „Firma Dobrze Widziana”. Przekazał też na ręce Andrzeja Solarskiego, dyrektora Pionu Zarządu w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. gratulacje dla Stanisława Grzesiaka z racji jego powołania na stanowisko prezesa Zarządu tej firmy, a następnie oddał głos Renacie Janik, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego.

Renata Janik zapoznała uczestników spotkania z sytuacją w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wchodzącego w skład  programu Fundusze Europejskie Dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Przedstawiła ona główne założenia programu oraz kwoty przeznaczone na jego sfinansowanie.

Następnie głos zabrał Dominik Kraska, wicedyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego. Zaprezentował on najważniejsze informacje o tej instytucji, która w połowie listopada obchodziła 15-lecie swej działalności i jest najprężniej rozwijającą się w Kielcach instytucją otoczenia biznesu zapewniającą kompleksowe wsparcie dla firm na każdym etapie ich rozwoju. D. Kraska przedstawił instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie digitalizacji firm czyli wdrażania rozwiązań cyfrowych, zachęcając do podjęcia współpracy z KPT w tej dziedzinie.

Następnie przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprezentowali zasady wsparcia dla przedsiębiorstw, pracodawców i osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego, które będą realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. BUR to ogólnopolska bezpłatna platforma internetowa zawierająca rejestr usług rozwojowych, której administratorem jest PARP. Umożliwia ona otrzymanie dofinansowania do usług o charakterze szkoleniowym i doradczym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in.  jak skorzystać z dofinansowania, kto może być beneficjentem, jakie usługi mogą być sfinansowane i na jakim poziomie. Prelegentom zadano szereg pytań dotyczących m.in.  zakresu merytorycznego szkoleń, limitów kwotowych oraz zakresu terytorialnego Programu.

W ramach spraw różnych ponowiono zaproszenie na Dni Dla Biznesu oraz na BCC Mixer, zawarte w ostatnim piśmie do członków Loży, przypomniano prośbę o nadsyłanie materiałów do Kompendium Wiedzy o Członkach Loży Świętokrzyskiej BCC, zachęcono do zamieszania aktualnych informacji na Grupie BCC funkcjonującej na WhatsApp oraz zapoznano członków Loży z ofertą firmy Autobox dotyczącą  możliwości bezpłatnego wypożyczenia do testów samochodu elektrycznego FOTON eAumark DMC 6T. Zaproszono też członków Loży na spotkanie świąteczne zaplanowane na 19 grudnia.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL