Wspólne posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży

23.02.2024

22 lutego odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Tematem spotkania było rozpatrzenie informacji na temat realizacji programów „Laptop dla ucznia” oraz „Laptop dla nauczyciela”, w tym przedstawienie merytorycznych podstaw programu, analiz związanych z wyborem rodzaju sprzętu, klas i oczekiwanego wpływu na efekty kształcenia.

Niestety spotkanie zdominowały pełne emocji spory polityczne. Zabrakło dyskusji merytorycznej. Z relacji wiceministrów resortów Edukacji Narodowej oraz Cyfryzacji wyłonił się przygnebiający obraz skali niewłaściwego przygotowania całego programu „Laptop dla ucznia” zarówno od strony strategicznej, organizacyjnej jak i edukacyjnej.

Autorom i realizatorom projektu zarzucono rozdawnictwo przedwyborcze i socjalny charakter programu, który tylko w założeniach miał wzmacniać edukację cyfrową. Zapowiedziane już wcześniej wstrzymanie programu przez nowy rząd ze względu na brak zgody Komisji Europejskiej na sfinansowanie projektu jest smutnym epilogiem tej inicjatywy.

„Program „Laptop dla ucznia” okazał się faktycznie programem przedwyborczym poprzedniej ekipy rządowej. Błędy powinny być skorygowane, a ewentualne złe decyzje administracyjne urzędników zapewne znajdą swój finał w sądzie. Nie możemy jednak sobie pozwolić na wylanie dziecka z kąpielą (ucznia z laptopem). Charakter programu do tej pory faktycznie tylko socjalny, powinien zostać pilnie i racjonalnie zmodyfikowany albo wręcz stworzony na nowo. „Cyfrowy uczeń” będzie niezbędny jako racjonalny i przemyślany projekt, który otrzyma wsparcie z finansowania unijnego, a jednocześnie będzie faktycznie działał na rzecz poprawy zawstydzających statystyk Polski w realizacji celów „Cyfrowej dekady UE” w wymiarze edukacji” – stwierdził Wojciech Płażalski, ekspert BCC ds. telekomunikacji i cyfrowego rozwoju.

„Na marginesie należy z satysfakcją odnotować ostatnią zapowiedź Ministra Gawkowskiego o planach wdrożenia do programów nauczania klas 1-3 zagadnień związanych z higieną cyfrową. Nie możemy pozwolić, aby najmłodsze pokolenia w sposób bezrefleksyjny, a w efekcie szkodliwy, korzystały z nowych technologii. Wypada mieć nadzieję, że do pracy nad praktycznych wymiarem przyszłych zajęć dla najmłodszych uczniów zostaną zaangażowani specjaliści, a nie tylko bezkrytyczni entuzjaści AI i nowych technologii”.

Kontakt:

Wojciech Płażalski
ekspert BCC ds. telekomunikacji i inwestycji w rozwój cyfrowy
tel: 797 186 077 e-mail: wojciech.plazalski@bcc.org.pl

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL