Z ministrem o współpracy z Białorusią

14.03.2016

Kanclerz Loży Białostockiej Krzysztof Żukowski, na zaproszenie wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, wziął udział w spotkaniu z Markiem Ziółkowskim, podsekretarzem stanu w MSZ, które odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Omówiono bieżący stan współpracy Loży Białostockiej z partnerami białoruskimi. Dyskutowano o problemach występujących w kontaktach oraz możliwościach i rozwiązywania.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL