Zaproszenie do udziału w pracach nowej Komisji Gospodarki Odpadami

02.04.2024

Z przyjemnością informujemy, że w ramach BCC powstała nowa komisja – Komisja Gospodarki Odpadami.

Głównym celem działania Komisji jest integracja przedsiębiorców zainteresowanych poprawą funkcjonowania krajowego sektora gospodarki odpadami.

Komisja jest zatem dedykowana podmiotom zbierającym i przetwarzającym odpady oraz przedsiębiorcom wprowadzającym do obrotu opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz oleje i preparaty smarowe, którzy odczuwają finansowe skutki nieprawidłowości występujących w branży gospodarki odpadami.

Prace Komisji skupią się na aktualnych wyzwaniach branży, w tym w szczególności na tematyce: rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), prawidłowego postępowania z produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP) oraz systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje (DRS).

Powyższy cel Komisja realizować będzie poprzez regularne spotkania członków (co najmniej 1 raz na 2 miesiące), prowadzenie dialogu z kluczowymi interesariuszami branży, udział w analizie i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących szeroko pojętej gospodarki odpadami oraz inicjowanie debaty publicznej wokół kluczowych zagadnień związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami.

Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci udziału w pracach komisji do Departamentu Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC, na adres elzbieta.glapiak@bcc.pl oraz wojciech.plazalski@bcc.pl

Więcej o naszych komisjach >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL