Zbigniew Niemczycki w Białymstoku o biznesie

12.11.2013

Zbigniew Niemczycki, prezes Curtis Group, członek Rady Głównej BCC był gościem podlaskich przedsiębiorców i studentów z SF BCC. Oba spotkania miały niezwykle interesujący przebieg.

Zbigniew Niemczycki przed studentami wystąpił z wykładem otwartym pt. „Studia i co dalej – własny biznes tak czy nie?”. Zachęcał do zakładania własnych biznesów, podkreślając przy tym wagę nieustającej inwestycji w siebie. Same studia to już za mało. Poruszył również problem współpracy między nauką a biznesem. Niemczycki, zebrani studenci i przedsiębiorcy zgodnie wyrazili opinię, iż jest tu wiele do zrobienia.

Młodzi konstruktorzy z Politechniki Białostockiej, twórcy łazika marsjańskiego, który wygrał międzynarodowe zawody łazików marsjańskich University Rover Challenge w USA, martwili się o swoją przyszłość. Brak funduszy poważnie ogranicza ich plany. Otrzymali propozycje z zagranicy, lecz jak powiedział Wojciech Głażewski, koordynator zwycięskiego zespołu Hyperion, chcą pozostać w Polsce. Można przypuszczać, iż osiągną swój cel. Jak powiedział jeden z najbogatszych Polaków, za pracą trzeba iść, bo ona sama nie przyjdzie.

Po spotkaniu ze studentami Zbigniew Niemczycki spotkał się z przedsiębiorcami.  Wszyscy chcieli otrzymać wskazówki od człowieka z ogromnym doświadczeniem biznesowym. Spotkanie zakończył lunch.

Zbigniew Niemczycki (w środku), prezes Curtis Group, członek Rady Głównej BCC był m.in. gościem podlaskich przedsiębiorców i studentów z SF BCC, fot. archiwum SF BCC

Zbigniew Niemczycki (w środku), prezes Curtis Group, członek Rady Głównej BCC był m.in. gościem podlaskich przedsiębiorców i studentów z SF BCC, fot. archiwum SF BCC

Zbigniew Niemczycki w Białymstoku, fot. archiwum SF BCC

Zbigniew Niemczycki w Białymstoku, fot. archiwum SF BCC

Zbigniew Niemczycki w Białymstoku, fot. archiwum SF BCC

Zbigniew Niemczycki w Białymstoku, fot. archiwum SF BCC

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL