ZBYT DUŻY POZIOM KOMPLIKACJI POLSKIEGO PRAWA PODATKOWEGO. EKSPERCI DYSKUTUJĄ NA EKG

09.05.2024

„System Podatkowy, fiskalny, biznes” – to tytuł panelu dyskusyjnego, który odbył się 8 maja – drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W dyskusji wziął udział Łukasz Bernatowicz – prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

Podczas dyskusji panelowej eksperci zastanawiali się nad takimi zagadnieniami jak: zawiłość, nieczytelność, niejednoznaczność polskiego systemu podatkowego oraz sposoby jego uproszczenia, stymulowanie inwestycji i innowacji, a także rozmawiali na temat estońskiego CITu „po polsku”- czyli o popsutym pomyśle, który był dobry. Próbowano znaleźć też odpowiedź na pytanie, jak stymulować rozwiązania podatkowe korzystne dla sektora MŚP.

– Albert Einstein twierdził, że nie ma bardziej niezrozumiałej kwestii niż podatki dochodowe  – a nie słyszał przecież o polskich podatkach. Mamy wciąż jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych. – podkreślał prezes ZP BCC Łukasz Bernatowicz.

– Jakkolwiek to dziś brzmi, pokładaliśmy nadzieje w Polskim Ładzie. W Radzie Dialogu Społecznego, gdzie Business Centre Club jest obecny od początku, gdy usłyszeliśmy, że jest szansa na reformę naszego skomplikowanego systemu podatkowego, niezależnie  od tego, kto był autorem reformy – bardzo liczyliśmy na zmianę. – mówił Bernatowicz.

Jednym z immanentnych elementów tworzenia prawa powinny być konsultacje społeczne przeprowadzone w Radzie Dialogu Społecznego. Wszyscy niestety wiemy, jak to się dotychczas odbywało. Liczymy, że aktualny rząd dotrzyma deklaracji konsultacji – podkreślał Bernatowicz. Ekspert BCC przypomniał też, że wszystkie założenia do Polskiego Ładu zostały w odpowiednim czasie zaopiniowane w RDS.

Żadna z uwag nie została wdrożona. Potem było 800 poprawek. A gdyby nasz głos był wysłuchany i wykorzystany na etapie tworzenia ustawy, sytuacja byłaby inna. Niestety tak się nie stało i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dlatego – łatając dziury – nie jesteśmy w stanie iść do przodu. – mówił Łukasz Bernatowicz.

Ekspert BCC powołał się na najnowszy raport członka BCC – Grand Thornton – zgodnie z którym głównym motorem dla gospodarki w najbliższych miesiącach nadal będzie konsumpcja prywatna.

Od lat postulujemy o regionalizację płacy minimalnej. Ten temat znowu wraca do RDS. Będziemy wnosić o niepodnoszenie wynagrodzenia minimalnego dwa razy w roku. Nie możemy już konkurować z innymi krajami tanią siłą roboczą. Te czasy się skończyły . – zwrócił uwagę Bernatowicz.

W rozmowie panelowej obok eksperta BCC uczestniczyli: Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Chmaj – wspólnik zarządzający, szef departamentu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i procesu inwestycyjnego Chmaj i Partnerzy sp.p., Aleksandra Kalinowska – partner Andersen, Izabela Golińska – tax Director TVN Warner Bros. Discovery oraz Marcin Zieliński – prezes zarządu, główny ekonomista Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. Panel prowadził dziennikarz TVN Jan Niedziałek.

Eksperci zgodnie twierdzili, że polski system podatkowy wymaga pilnej zmiany i faktycznego uproszczenia, przedsiębiorcy nie powinni być dłużej zaskakiwani, praktyka stosowania prawa podatkowego powinna być ujednolicona.

Prostota, transparentność, likwidacja licznych ulg, z których korzystają nie zawsze Ci, którym one przysługują – podsumował Bernatowicz.

Przedstawicielka globalnych korporacji – Izabela Golińska – Tax Director TVN Warner Bros Discovery zwróciła uwagę na to, że organy podatkowe mają swoją interpretację prawa i brakuje instancji, do której można się sprawnie odwołać.

Po dyskusji ekspertów odbyła się sesja pytań i odpowiedzi.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL