13.04.2015 – Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

13.04.2015

Podsumowanie I kw. 2015
Jak uzdrowić sektor węglowo-energetyczny w Polsce? – rekomendacje.
Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, w którym wezmą udział m.in.:

  • Marek Goliszewski – przewodniczący GGC
  • dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki
  • prof. Stanisław Gomułka – minister finansów
  • dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych
  • dr Jerzy Kwieciński – minister rozwoju regionalnego
  • dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych

Na posiedzeniu omawiano:

  • Podsumowanie I kwartału
  • Indeks Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i ocena ministrów
  • Rekomendacje dla rządu premier Ewy Kopacz do końca kadencji
  • Temat wiodący: działania naprawcze w sektorze węglowo-energetycznym

 

Wypowiedzi uczestników posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

prof. Stanisław Gomułka – minister finansów

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL