Ankieta nt. polityki migracyjnej i zatrudniania cudzoziemców

18.12.2023

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest jedną z najlepszych w Unii Europejskiej, odnosi się to jednak do stanu na dziś. Już jutro mogą się jednak zacząć poważne problemy, jeśli w miarę szybko nie przygotujemy odpowiedniego zaplecza prawno-kontrolnego, które pozwoli legalnie zatrudniać i nadzorować pracę migrantów.

Malejące zasoby siły roboczej, nowe technologie, robotyzacja i automatyzacja, przechodzenie na nowe modele gospodarki, niedobory kadrowe w części sektorów, a także potrzeba zarządzania procesami migracyjnymi, podnoszenia jakości pracy, stwarzania warunków do godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz ułatwienia powrotu kobiet na rynek pracy stawiają przed nami wyzwania, którym musimy sprostać. Tym bardziej, że jak wynika z szacunków PwC: do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Oznacza to konieczność zatrudniania dodatkowo każdego roku ponad 300 tys. pracowników.

UE intensyfikuje wysiłki, by wypracować skuteczną, humanitarną i bezpieczną europejską politykę migracyjną. Rada Europejska odgrywa w tych działaniach ważną rolę, gdyż wyznacza priorytety strategiczne. Potrzebne są jednak działania na rynku krajowym, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedzi na nurtujące ekspertów pytania, które pomogą nakreślić polską politykę migracyjną.

Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na kilka pytań do 27 grudnia br., do godz. 17:30.

Link do ankiety >>

 

Dziękujemy za zaangażowanie!

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL