Apel 41 organizacji, w tym BCC, w sprawie zwrotu VAT za materiały budowlane

22.03.2024

41 organizacji pracodawców i związkowców, w tym Business Centre Club, wystosowało do premiera apel o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. 

Biorąc po uwagę bardzo trudną sytuację w mieszkalnictwie i budownictwie mieszkaniowym – spadek aktywności inwestycyjnej w mieszkalnictwie, co ma bezpośredni wpływ na kondycję całego sektora budowlanego –  konieczne jest przedsięwzięcie środków trwale stymulujących ten rynek – np. zachęt podatkowych dla obywateli, pozwalających na odzyskanie części poniesionych nakładów na budowę lub remont mieszkania.

W tym kontekście, dobrym rozwiązaniem, zdaniem sygnatariuszy apelu, byłby zwrot części podatku VAT zawartego w cenie wyrobów budowlanych przeznaczonych na budowę lub remont własnego domu bądź mieszkania.

Pobierz apel >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL