BCC NA EEC: JANUSZ STEINHOFF – SESJA „CZAS NA WĘGIEL”

26.04.2023

„Czas na węgiel” to temat kolejnej sesji, w której uczestniczył dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Paneliści analizowali m.in. zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Europie wobec zjawisk kryzysowych, przeobrażeń sektora energii, kryzysu klimatycznego, cen, dostępności i logistyki. Omówili sytuację na światowym rynku węgla i szanse na stabilizację. W ostatniej części debaty zastanawiano się czym zastąpić węgiel, jakie są ścieżki dywersyfikacji, strategie krajowe i plany inwestorów.

– Paliwa stałe przechodzą do historii. Trzeba przeprowadzić tę branżę przez ten trudny okres w sposób cywilizowany – powiedział Janusz Steinhoff.

 

 

W swojej najnowszej analizie dr Janusz Steinhoff przedstawia podsumowanie dotyczące sytuacji energetycznej w Polsce w 2022 roku. W materiale porusza kwestie związane z transformacją energetyczną, która jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski.

– Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem dla UE. Aby osiągnąć przyjęte w horyzoncie 2050 r. cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej musimy znacząco zredukować zużycie energii oraz radykalnie przebudować strukturę energetyczną. Przed Polską, która jako jeden z nielicznych krajów UE ma archaiczny oparty na dominacji paliw stałych mix energetyczny stoją wielkie wyzwania. Musimy konsekwentnie zwiększać udział OZE oraz dokonać substytucji paliw stałych w elektroenergetyce i ciepłownictwie – komentował na portalu „gigawat.info”.

Zdaniem eksperta BCC istotną kwestią jest likwidacja kopalń w Polsce przede wszystkim ze względu na kończące się zasoby.

– Likwidacja kopalń jest nieuchronna, lecz przeprowadzona być musi z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych. Większość kopalń węgla kamiennego w naszym kraju jest nierentowna. Przyczyną są kończące się zasoby oraz trudne, nieporównywalne z kopalniami w krajach pozaeuropejskich warunki górniczo-geologiczne. Likwidacji ze względu na wyczerpanie zasobów będą podlegały również kopalnie węgla brunatnego. Planując procesy odejścia od wydobycia węgla musimy uwzględnić horyzont czasowy substytucji tego nośnika energii przy zachowaniu odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa energetycznego. Dr Janusz Steinhoff dodaje, że węgiel, podobnie jak inne paliwa kopalne (szczególnie węgiel brunatny) w najwyższym stopniu jest emitentem dwutlenku węgla. Polska jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o ilość dwutlenku węgla emitowanego na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Jest to efektem archaicznego miksu energetycznego, w którym dominują węgiel kamienny i brunatny. Ekspert BCC odnosząc się do transformacji energetycznej wskazał, że jej głównym celem jest po pierwsze zapewnienie ciągłości dostaw, czyli bezpieczeństwo energetyczne, przy czym musi być to postrzegane w większym stopniu jako problem europejski, a nie tylko krajowy.

Lista prelegentów >>

Informacja prasowa >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL