BCC na EEC: Katarzyna Woszczyna – sesja „Kobiety w biznesie”

25.04.2023

Podczas sesji „Kobiety w biznesie” uczestnicy omówili potencjał i znaczenie kobiet dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. Podkreślono rolę liderek, ich umiejętności przywódczych i zdolności użytecznych w turbulentnych, kryzysowych czasach: odporności i uważności, umiejętności interpersonalnych i zarządczych, motywacji i inspiracji. Poruszono również tematy związane z różnorodnością, otwartością, inkluzywnością– jak zmienia się otoczenie kobiety w biznesie i życiu społecznym. Paneliści wskazali również konieczność walki z biernością i stereotypami, pracy kobiet poniżej kompetencji i dyskryminacji płacowej.

 

– Z analiz wynika, że kobiety w Polsce wciąż zarabiają od mężczyzn mniej – na tym samym stanowisku, z tym samym doświadczeniem i wykształceniem otrzymują wynagrodzenie niższe od 15 do 40 proc. Kobietom wciąż trudniej jest uzyskać awans czy podwyżkę, a panie w zarządach firm to nadal mniejszość. Jako organizacja zrzeszająca pracodawców chcemy i musimy przyczynić się do zmiany, nie tylko poprzez deklaracje, ale także poprzez konkretne działania. Przyznawany przez BCC Certyfikat Równości Płac jest pierwszym w Polsce wyróżnieniem potwierdzającym, że firma, która go posiada stosuje transparentne zasady wynagradzania, dostrzega kwestie równości szans kobiet i mężczyzn i stwarza dobre warunki do partnerskiej współpracy obu płci. Tworząc go chcieliśmy zrobić ważny krok na drodze budowania równowagi płci w biznesie – dodaje Katarzyna Woszczyna, wiceprezeska BCC.

BCC Kobiety jest aktywną i integralną częścią BCC, prestiżowego i nowoczesnego klubu przedsiębiorczyń i przedsiębiorców rozumiejących, że aktywne kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu wiąże się z przełamywaniem wielu stereotypów i barier – w obszarze społecznym, legislacyjnym, organizacyjnym, mentalnym. W ramach przedsięwzięć edukacyjnych i mentoringowych oraz działań informacyjnych, opartych na rzetelnych danych i wynikach badań, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze oraz zabiegamy o wprowadzenie postulowanych przez nas zmian. Integrujemy i wspieramy osoby podzielające tę wizję, tworząc przestrzeń do nawiązywania kontaktów, podnoszenia świadomości i podejmowania działań na rzecz realizacji naszych celów.

Lista prelegentów >>

Link do informacji prasowej >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL