BCC zaproszone do Inicjatywy ESG

23.06.2022

Przedstawiciele BCC wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym Inicjatywy ESG zorganizowanym przez Szkołę Główną Handlową i Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Inicjatywa ESG (skrót od „Environment, Social Responsibility, Corporate Governance”) ma pełnić rolę rady zrzeszającej firmy, instytucje i przedstawicieli świata nauki, dla których wartości ESG stanowią kluczową oś prowadzenia biznesu. Chodzi o zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu zgodnego z zasadami ESG.

– ESG to zakres działań jakie podejmuje firma w trzech kluczowych obszarach: wpływu na środowisko, relacji społecznych i tworzenia ładu korporacyjnego. Najważniejszym elementem strategii ESG jest zrównoważony rozwój, każda działająca firma powinna dbać nie tylko o swój interes ekonomiczny. Równie ważne są korzyści, jakie z jej funkcjonowania mogą odnieść pracownicy, społeczność lokalna i środowisko naturalne – mówi Mirosław Kasprzak, ekspert BCC ds. ESG. Firmy, które uwzględniają w swojej działalności czynniki ESG nie tylko zmniejszają ryzyko operacyjne, ale poprawiają wyniki finansowe i zwiększają przewagę konkurencyjną na rynku.

– Bardzo doceniamy inicjatywę podjętą przez Szkołę Główną Handlową w zakresie ESG i dziękujemy rektorowi Piotrowi Wachowiakowi za zaproszenie. BCC od lat uczestniczy w działaniach wspierających pozafinansowe elementy rozwoju przedsiębiorstw w obszarze CSR-u, polityki klimatycznej i ochrony środowiska, gender equality. Świadczą o tym takie projekty jak: Firma Dobrze Widziana, BCC Kobiety, Medal Solidarności Społecznej. Jesteśmy także partnerem wielu przedsięwzięć we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UN Global Compact Network Poland – podkreśla Emil Muciński, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych, wiceprezes BCC.

W kwietniu ub.r. Komisja Europejska dokonała rewizji dyrektywy CSRD zapowiadając wprowadzenie pozafinansowego raportowania firm na równi ze sprawozdaniem finansowym. Raporty tworzone według nowej dyrektywy będą musiały zawierać bardziej szczegółowe informacje o tym, jak spółki korzystają ze wszystkich rodzajów kapitału – nie tylko finansowego i wytwórczego, ale też naturalnego, ludzkiego, relacyjnego i społecznego oraz intelektualnego. Podczas spotkania przedstawiciele BCC zgłosili w grupie roboczej postulat opracowania jednolitego modelu raportowania ESG z uwzględnieniem wielkości firm.

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich powstała w 1993 roku. Od początku swojego istnienia prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL