Crafting Legal Solutions for Modern Business Realities: Economic and Commercial Law Conference

13.06.2024

8 czerwca Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego WSAiB zorganizowało pod patronatem Business Centre Club międzynarodową konferencję naukową w trybie hybrydowym pt. „Crafting Legal Solutions for Modern Business Realities: Economic and Commercial Law Conference”.

 

Konferencja rozpoczęła się w auli im. Prof. J. Młynarczyka, gdzie przywitał gości oraz otworzył wydarzenie opiekun naukowy Koła adw. Piotr Barski oraz prezes Koła Robert Filipczak. Podziękowali oni patronom, którzy objęli mecenat nad konferencją.

Podziękowania dla Business Centre Club >>

W programie konferencji znalazł się panel ekspercki, który rozpoczął dr hab. prof. uczelni Tomasz Bojar-Fiałkowski prelekcją pt.,,EU Taxonomy CSRD Regulations Between Public and Private Economic Law”. Wśród referujących znalazło się wielu praktyków prawa z zagranicy, którzy podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. W szczególności wzieli udział eksperci z renomowanych ośrodków naukowych takich jak Baku State University (Azerbejdżan), Cairo University (Egipt), Dalhousie University (Kanada), University of Essex (Anglia), Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bułgaria) oraz Queen Mary University of London (Anglia).

Ta międzynarodowa konferencja była doskonałą okazją dla naukowców, studentów, prawników, ekonomistów, przedsiębiorców i decydentów biznesowych do wspólnej dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami prawno-ekonomicznymi w świecie biznesu. Przez dokonanie analiz aktualnych trendów gospodarczych, ekonomicznych i prawnych, czy też omówienie praktycznych przypadków, stworzono okazję, aby dyskutować nad nowymi strategiami prawnymi, które miałyby na celu wsparcie rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw na tle możliwości międzynarodowych.

📧 Kontakt: gospodarczeihandlowe@aol.com

🌐 Więcej informacji  o konferencji i Kole>>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL