CRIDO KSeF FORUM

17.01.2023

17 stycznia w hotelu Hilton Warsaw City odbyła się zorganizowana pod patronatem BCC przez firmę doradczą CRIDO konferencja „Crido KSeF Forum – Jak prawidłowo odpowiedzieć na wyzwania związane z KSeF?”, poświęcona głównym zagadnieniom, związanym z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur od 1 stycznia 2024 r.

 Spotkanie otworzyła Elżbieta Glapiak, dyrektor Departamentu Analiz i Inicjatyw  Gospodarczych Business Centre Club. „W trakcie naszych dyskusji i debat, chcemy wskazać rozwiązania, które w sposób najprostszy i najbardziej przyjazny dla biznesu będą mogły być wdrożone w Państwa firmach i pozwolą dalej walczyć z kryzysem, (…), iść do przodu, nie poddawać się” – powiedziała, tytułem wstępu, dyrektor DAiIG BCC.

 

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Anna Mytyk, zastępca dyrektora departamentu podatków od towarów i usług, oraz Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF omówili pokrótce przyczyny wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur, odnieśli się do doświadczeń innych państw w tym zakresie oraz przedstawili koncepcję i cele Projektu. Nie zabrakło również podsumowania korzyści podatkowych, biznesowych oraz związanych z bezpieczeństwem i dostępnością, jakie wygeneruje wprowadzenie e-Faktur. Przedstawiciele Ministerstwa podkreślili także swoją otwartość na dialog z biznesem, znajdującą praktyczny wyraz w realizowanym od grudnia 2022 r. specjalnym cyklu spotkań poświęconych KSeF.

Następnie głos zabrał Maciej Dybaś, partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO, który skoncentrował się na ostatnich, grudniowych, zmianach w projekcie ustawy o KSeF. Jednocześnie ekspert docenił widoczną wolę dialogu ze strony Ministerstwa Finansów i pozytywne zmiany w projekcie w toku prowadzonych konsultacji. Maciej Dybaś omówił również serię korzyści dla przedsiębiorców, związanych z wprowadzeniem e-Faktur, takich jak skrócenie terminu zwrotu nadwyżki VAT oraz bieżące rozliczanie faktur korygujących. „Wszystkie e-Faktury będą wyglądały tak samo i niewątpliwie jest to pole do olbrzymiej automatyzacji i uproszczenia procesu” – dodał prelegent.

Michał Szwed, partner w zespole biznesowo-technologicznym w CRIDO, przedstawił uczestnikom wybrane aspekty perspektywy technologicznej, przestrzegając jednocześnie przed zbyt wąskim postrzeganiem planowanej zmiany. „KSeF będzie wymagał przebudowy bardzo wielu procesów w organizacji, (…) podatnicy powinni zbadać wszystkie procesy i znaleźć te miejsca w organizacji, na które KSeF będzie w jakiś sposób wpływał”.

Moderatorem panelu dyskusyjnego „Wdrożenie KSeF w organizacji. Fakty, mity i jak może wyglądać recepta na sukces”, był Tomasz Loose, partner zarządzający w zespole biznesowo-technologicznym w CRIDO.

 

Podczas panelu zaproszeni przedsiębiorcy:

  • Agata Reszkowska, ekspert ds. podatków w Networks
  • Maciej Magnuszewski, dyrektor finansowy w Stock Polska
  • Rafał Opyrchał, director, Consulting Services w CGI ISMC Poland

odnieśli się do własnej perspektywy wyzwań, jakie stawia przed nimi KSeF.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL