Czerwcowa sesja EKES

20.06.2022

W dniach 15-16 czerwca odbyła się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:

  • Ocena ex post programu EaSI, w tym ocena końcowa europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress;
  • Wdrożenie i egzekwowanie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE;
  • Europejski akt w sprawie czipów;
  • Europejski ekosystem półprzewodników; -Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz czipów; -Zmiana rozporządzenia w sprawie F-gazów;
  • Ochrona tuńczyka atlantyckiego (ICCAT);
  • Europejski przemysł meblarski;
  • Zasady cyfrowej dekady;
  • Akt w sprawie danych;
  • Instrumentalizacja migrantów;
  • Przegląd rozporządzenia w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową;
  • Przyjęcie rezolucji EKES-u „Ukraina – od pomocy do odbudowy – propozycje europejskiego społeczeństwa obywatelskiego”;
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a Ukraina

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Komitetu

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim pod adresem: krzysztof.ostrowski@eesc.europa.eu

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL