Czerwcowe spotkanie Loży Łódzkiej

22.06.2021

 17 czerwca br., w ramach współpracy Loży Łódzkiej BCC z Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu AKADEMIA PRACY.

W ramach porozumienia Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów zatrudniających, zapewnia przedsiębiorcom zrzeszonym w Business Centre Club Loża Łódzka pomoc w zakresie prawnej ochrony pracy poprzez organizację cyklicznych szkoleń i doradztwa. Jest to związane z działalnością prewencyjną i edukacyjną Państwowej Inspekcji Pracy.

Mamy nadzieję, że kolejne, powakacyjne spotkania odbędą się już w formule stacjonarnej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL