Czy przywódca jest jeszcze potrzebny
11.12.2013

W Auli Nowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowane zostało spotkanie z prof. Andrzejem Koźmińskim nt: „Przywództwo w kryzysie”. Organizatorami byli Loża Szczecińska i Forum Gryf.

Obecnych było ok. 100 osób, głównie „przywódców” firm, ale także studenci i uczniowie. Dyskusja z prof. Koźmińskim dotyczyła przede wszystkim wątpliwości, czy w obecnych czasach przywódcy są jeszcze potrzebni. Analizowano cechy dobrych przywódców. Zaryzykowano stwierdzenie, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z przywództwem rozproszonym, w którym uzupełniają się kompetencje różnych osób.

Danuta Falkowska
prof. Andrzej Koźmiński, fot. archiwum

prof. Andrzej Koźmiński, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL