Gorąca dyskusja z KAS o obowiązkach przedsiębiorcy względem fiskusa


12.09.2017

Liczba uprawnień, które w ostatnich miesiącach uzyskała skarbówka, jest niepokojąca. Z jednej strony projektowane ustawy mają chronić uczciwych przedsiębiorców, ale z drugiej – te przepisy niosą za sobą bardzo duże ryzyko, ponieważ niejednokrotnie ingerują w konstytucyjne prawa i wolności przedsiębiorców. Jedynie subiektywne przekonanie urzędnika decyduje o uruchomieniu potężnej machiny kontrolnej. Możliwość w pełni obiektywnej weryfikacji podjętych działań podatnik uzyska dopiero przed sądem administracyjnym – powiedział kanclerz Eugeniusz Budniok otwierając spotkanie z dyrekcją Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, którą reprezentowała Dorota Szczyrbowska – zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierująca Pionem Kontroli, Cła i Audytu.

Spotkanie było prowadzone w gorącej atmosferze. Wśród głosów z sali dominowało stwierdzenie o mnogości obowiązków nakładanych przez fiskusa na przedsiębiorców. Zwrócono uwagę, że Jednolity Plik Kontrolny to właściwie pięć plików, czyli pełen obraz ksiąg podatkowych. W odpowiedzi dyr. Szczyrbowska zaznaczyła, że przedkładany jest tylko rejestr zakupów i sprzedaży, pozostałe pliki przekazywane są na wezwanie organu skarbowego, co miało miejsce tylko w trzech  przypadkach w województwie śląskim.

Goście spotkania podkreślali, że otrzymują bardzo dużo wezwań dotyczących JPK, odnoszących się do transakcji z micro przedsiębiorcami, których JPK nie obowiązują, co rodzi rozbieżności w zeznaniach. Proponują, aby zwolnić podatnika z porównań do mikro przedsiębiorców do czasu, w którym nie będą obowiązywały ich Jednolite Pliki Kontrolne. Kolejne pytanie dotyczyło konieczności składania przez przedsiębiorcę kilku dokumentów zawierających te same dane (np. JPK i deklaracja podatkową) zwłaszcza w przypadku gdy jest to uciążliwe z powodu obciążeń portalu eDeklaracje w dniu składani deklaracji. eDeklaracje nie obsługują zagranicznego podpisu elektronicznego, na co również zwrócono uwagę. Ostatnia z poruszonych kwestii poświęcona była decyzjom o niezaleganiu z podatkami, którą to przedsiębiorca musi przekazywać pomiędzy urzędami. Różne urzędy nie mają dostępu do takich danych w ramach całego resortu. Dorota Szczyrbowska podziękowała za wszystkie uwagi, przyznała zasadność ich zgłoszenia dodając, że wprowadzane przez Ministerstwo Finansów zmiany często przysparzają problemów samym urzędnikom.

Kanclerz Loży zaapelował do zebranych gości o nadsyłanie informacji o problemach i trudnościach z jakimi borykają się w kontaktach z urzędami oraz sugestii praktycznych zmian, które będą ułatwieniem dla przedsiębiorców. Zebrane informacje w formie pisemnej zostaną wysłane zarówno do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, jak również bezpośrednio do Ministra Finansów.

Eugeniusz Budniok, Dorota Szczyrbowska, fot. archiwum

Eugeniusz Budniok, Dorota Szczyrbowska, fot. archiwum

Goście spotkania, fot. archiwum

Goście spotkania, fot. archiwum

Mirosław Krenz

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL