Debata BCC i SGH: ESG – NOWE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

27.10.2022

Business Centre Club i Szkoła Główna Handlowa zapraszają do obejrzenia relacji z debaty pt. ESG – NOWE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Debata odbyła się 26 października w budynku SGH w Warszawie.

 

W debacie uczestniczyli:

  • dr Jacek Goliszewski – prezes BCC
  • dr hab. ​Waldemar Rogowski, prof. SGH – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Ryszard Pazdan, ekspert BCC ds. polityki środowiskowej, Atmoterm SA
  • Marcin Żukowski, Grupa TREFL, firma członkowska BCC

 

 

– Korzyści dla przedsiębiorstw w zakresie ESG to poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,  wsparcie w decyzjach strategicznych w konsekwencji poprawa kluczowych elementów prowadzenia działalności, co w konsekwencji prowadzi do obniżki kosztów – podkreślał prezes Jacek Goliszewski.

Zdaniem prof. Waldemara Rogowskiego, głównego ekonomisty BIK w dzisiejszym świecie dwie transformacja na dziesięciolecia będą definiować przewagę konkurencyjną jest to cyfryzacja i ESG. Firmy nie uwzględniające ESG mogą w przyszłości mieć ograniczony dostęp do pozyskiwania finansowania na rynku bankowym i funduszowym.

– Przechodzimy ewolucję pracowniczą. Młodzi ludzie coraz częściej zwracają uwagę na  wymiar ESG przy podejmowania zatrudnienia – przekonywał Marcin Żukowski z Grupy TREFL, firmy członkowskiej BCC. 

– Biznes świetnie rozumie wagę nadchodzących zmian – podnosił Ryszard Pazdan, ekspert BCC ds. środowiskowych – największą trudnością w przyszłym raportowaniu ESG może być  komponent EKO.

BCC jako pierwsza organizacja przedsiębiorców przystąpiła do inicjatywy ESG. W BCC skupiamy firmy, ale przede wszystkim polskich przedsiębiorców, osoby dla których wartości związane ze społeczną odpowiedzialnością, ochroną środowiska i zarządzaniem zgodnym z  zasadami zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowy element prowadzenia działalności. W ramach inicjatywy ESG będziemy wspierać najlepsze praktyki w tym obszarze, ale przede wszystkim będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami w budowaniu referencyjnego modelu raportowania ESG.

 

***

Inicjatywa ESG (Environmental, Social, and Governance) skupia osoby, dla których wartości związane ze społeczną odpowiedzialnością, ochroną środowiska i zarządzaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowy element prowadzenia działalności oraz zaangażowania na rzecz społeczności.

Czynniki ESG obejmują dbałość o środowisko, kwestie społeczne i zrównoważony sposób prowadzenia biznesu. W oparciu o te kryteria tworzone są rankingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw oraz innych organizacji. Są one coraz istotniejszym elementem podejmowania decyzji inwestycyjnych, a wraz z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą zrównoważonego rozwoju, będą z czasem odgrywać coraz większą rolę.

Inicjatywa ESG pełni rolę rady zrzeszającej firmy, instytucje i świat nauki, dla których wartości ESG stanowią oś prowadzenia biznesu. Naszym celem jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu zgodnego z zasadami ESG. Towarzyszyć temu będą edukacja i promocja najlepszych praktyk w obszarze ESG oraz podejmowanie rzetelnej dyskusji na temat kierunków zmian wraz z prezentacją optymalnych rozwiązań zwiększających efektywność przedsiębiorstw oraz jakość życia społecznego.

Działalność Inicjatywy ESG będzie miała systematyczny charakter, a jej wymiar roboczy będzie związany z ciągłym tworzeniem materiałów edukacyjnych, opracowań naukowych i zabieraniem głosu w debacie publicznej na temat kierunków zmian w obszarze ESG oraz raportowania. Partnerami Inicjatywy ESG będą podmioty posiadające kluczową rolę w formowaniu standardów i kreowaniu najlepszych praktyk w zakresie ESG.

Warto podkreślić, że kryteria ESG mają coraz większe znaczenie na rynku finansowym. Spółki, które chcą pozyskiwać długoterminowych inwestorów powinny postawić na zrównoważony rozwój i rzetelne informowanie o danych pozafinansowych. Raporty ESG stanowią bowiem dla interesariuszy firmy ważne źródło informacji o jej kondycji, planie rozwoju i wpływie na kwestie pracownicze. Dlatego też uwzględnienie czynników ESG docelowo znacząco zmniejsza ryzyko inwestycji. Inwestorzy, by móc podejmować racjonalne decyzje, muszą dysponować porównywalnymi informacjami najwyższej jakości. Te dwie cechy można uzyskać wyłącznie poprzez wprowadzenie jednolitego unijnego zestawu standardów raportowania.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL