Dekalog Przedsiębiorcy

09.05.2023

Szanowni Państwo,

Jak Państwu wiadomo, od końca października 2022 roku Związek Pracodawców Business Centre Club przewodzi Radzie Dialogu Społecznego – najważniejszej instytucji krajowego dialogu społecznego w Polsce. Kilka tygodni temu Związek Pracodawców BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich i Krajowa Izba Gospodarcza – łącznie zrzeszające ponad 32 tys. przedsiębiorstw, czyli zatrudniających ponad 2 mln osób – podjęły decyzję o połączeniu poprzez wzajemne członkostwo. Nie jest to zmiana formalna, ale zjednoczenie, które pozwoli nam stać się wiodącym reprezentantem przedsiębiorców.

Teraz, wspólnie z FPP i KIG wychodzimy z zupełnie nową inicjatywą – prezentujemy „Dekalog przedsiębiorcy”. Ten skondensowany dokument, poparty analizami, licznymi spotkaniami i dyskusjami z przedsiębiorcami, dotyczy postulatów zmian w obszarach takich jak legislacja, system podatkowy czy system ochrony zdrowia. Jest to merytoryczny głos polskich przedsiębiorców – punkt wyjścia do wieloetapowej dyskusji o systemowych zmianach w otoczeniu biznesowym w Polsce. Zachęcamy każdego, komu bliskie są te postulaty do podpisania się pod inicjatywą.

Dlaczego wierzymy, że w ten sposób otworzymy nie tylko dyskusję, ale długofalowo doprowadzimy do realnych zmian dla przedsiębiorców? W czerwcu przedstawimy rezultaty naszej zbiórki podpisów, a w ciągu kilku miesięcy zaproponujemy obywatelskie projekty ustaw w każdym z obszarów „Dekalogu”.

Wraz z Łukaszem Bernatowiczem, prezesem ZP BCC oraz prezesami naszych partnerskich organizacji, gorąco zachęcam wszystkich Państwa do poparcia tej ważnej dla wszystkich przedsiębiorców inicjatywy.

Wspólnie jesteśmy silni!

Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club

 

Podpisz petycję >>

 


 

 

ZP Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich i Krajowa Izba Gospodarcza zaprezentowały dziś w Warszawie „Dekalog przedsiębiorcy” – 10 punktowy program dla przedsiębiorców. Organizacje wystartowały również ze wspólną kampanią informacyjną pod hasłem #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi polityków na problemy przedsiębiorców i uzyskanie jak najszerszego poparcia społecznego dla zaprezentowanych postulatów.

 „Dekalog Przedsiębiorcy” przedstawia 10 kluczowych obszarów wymagających natychmiastowych zmian. Dzięki wielomiesięcznej pracy analityków i ekspertów FPP zrzeszonych w think-tanku CALPE, w dokumencie zdiagnozowano 10 kluczowych obszarów, które wymagają pilnej naprawy, aby pomóc przedsiębiorcom w problemach, przed którymi stają na co dzień. Dokument nie skupia się wyłącznie na kwestiach podatkowych czy finansowych, ale na szeroko rozumianym otoczeniu biznesowym – systemie ochrony zdrowia, systemie wynagrodzeń, rynku pracy, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwie sektora żywnościowego czy demografii.

– Integracja działań trzech silnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców jest inicjatywą, która jeszcze dobitniej wskazuje na palący problem – pomijanie przez polityków głosu tej gigantycznej zbiorowości. Dodatkowo, co warte podkreślenia, często traktowanej krzywdząco, pomimo wielkiego wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Mówimy o grupie, która rocznie inwestuje w kraju ponad 300 mld zł. Dlatego chcemy, aby głos przedsiębiorców był wreszcie słyszalny i profesjonalnie skoordynowany. Dziś pokazujemy nowe otwarcie, rozpoczęcie merytorycznej dyskusji nad tym kim jest przedsiębiorca w Polsce i jaka powinna być jego pozycja względem Państwa, a Państwa względem przedsiębiorców – powiedział Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, chwilę po uroczystym podpisaniu „Dekalogu” przez przedstawicieli trzech organizacji – inicjatorów akcji.

 Pomysłodawcy projektu przypomnieli, że przedsiębiorcy prywatni tworzą 12,8 mln miejsc pracy w Polsce, a sektor przedsiębiorstw jest odpowiedzialny za blisko 75% polskiego PKB, czyli ok. 2,4 biliona zł. Ponadto 2,5 mln aktywnych przedsiębiorców indywidualnych to także 14% aktywnych wyborców, stąd hasło przewodnie kampanii edukacyjno-informacyjnej: #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca – posłuchaj głosu 14% wyborców. Jej celem jest budowa świadomości prezentowanych postulatów i uzyskanie dla nich społecznego poparcia. Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych. Każdy, komu bliskie są propozycje przedsiębiorców, może się pod nimi podpisać na stronie:#PrzedsiębiorcaToTeżWyborca – posłuchaj głosu 14% wyborców! –  Petycjeonline.com.

Troska o przedsiębiorców to nie jest tylko troska o wybraną, wąską grupę społeczną. Sprawne dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa to nie tylko miejsca pracy, ale także lepsze rozwiązania dla pracowników, czyli bezpośrednio – każdego z zatrudnionych Polaków. Chcemy, aby wybrzmiało to jasno – każda racjonalna i pozytywna zmiana dla pracodawcy, to realna zmiana na korzyść pracownika – podkreślił Kowalski.

W trakcie konferencji prasowej zwrócono uwagę, że „Dekalog” to zbiór merytorycznych postulatów, które powinny obowiązywać, niezależnie od tego, kto obejmie rządy po nadchodzących wyborach parlamentarnych. Podkreślono, że przedsiębiorcy są głównym partnerem do dyskusji o wyzwaniach z jakimi się mierzą i będą się mierzyć decydenci w przyszłości – te rozmowy i kształtowanie otoczenia biznesowego nie może się odbywać bez głosu przedsiębiorców.

Wchodzimy w gorący okres kampanii wyborczej i doskonale rozumiemy, że jest to moment, gdy politycy są najbardziej chętni do wsłuchiwania się w głos społeczeństwa. Chcemy powiedzieć głośno i wyraźnie: przedsiębiorcy to też wyborcy! Tworząc silny sojusz trzech organizacji pokazujemy, że potrafimy się zintegrować, zjednoczyć i stworzyć zestaw kompleksowych postulatów, których realizacja bardzo szybko poprawiłaby los milionów Polaków. Niezależnie od tego, kto wygra wybory, chcemy z każdą opcją polityczną usiąść do stołu i rozmawiać o wielopłaszczyznowej zmianie otoczenia prawno-legislacyjnego – skomentował Łukasz Bernatowicz, Prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

– Chcemy stworzyć platformę opartą na partnerskiej relacji między przedsiębiorcami a rządem, w myśl zasady: nic o nas bez nas. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i osoby zatrudnione w tych przedsiębiorstwach do włączenia się w naszą inicjatywę i składania podpisów pod naszym dekalogiem. Wspólnie pokażmy szeroką akceptację naszych postulatów, które poprawiając sytuację przedsiębiorców pozytywnie przełożą się też na pozycję pracowników. – podkreślił Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Organizatorzy akcji podkreślili, że prezentacja postulatów środowiska przedsiębiorców i start kampanii informacyjnej, to dopiero pierwszy krok i punkt wyjścia do wieloetapowej dyskusji o systemowych zmianach w otoczeniu prawno-biznesowym w Polsce. Zobowiązali się także do zaprezentowania w ciągu miesiąca efekty kampanii.

 

Zobacz prezentację >>

 

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL