Dolnośląski Salon Gospodarczy

08.04.2022

W czwartek, 7 kwietnia w Loży Dolnośląskiej BCC odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Salonu Gospodarczego z udziałem gościa specjalnego – Generała Leona Komornickiego, ministra ds. przemysłu obronnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Spotkanie było odpowiedzią na aktualną sytuację w kraju w związku z toczącą się wojną Rosji z Ukrainą. Rozmawialiśmy z Generałem Leonem Komornickim na temat bezpieczeństwa europejskiego środowiska i bezpieczeństwa Polski. Doświadczenie Generała w sztuce prowadzenia wojny, doskonała znajomość historii oraz narodowych naleciałości uczestników konfliktu, pozwoliło uczestnikom spojrzeć szerzej, dostrzec złożoność sytuacji, zagrożenia i przewagi.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL