Ekspert BCC wiceprzewodniczącym Rady Polityki Senioralnej

04.03.2024

Michał Modro, ekspert Business Centre Club w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, polityki senioralnej i rynku pracy został powołany na dwuletnią kadencję do Rady Polityki Senioralnej i jest wiceprzewodniczącym tej Rady. Serdecznie gratulujemy!

Michał Modro aktywnie uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zdrowia. Jest członkiem też Zespołu Trójstronnego ds. Zdrowia przy Ministrze Zdrowia oraz członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od wielu lat współpracuje z Biurem Rzecznika Prawa Pacjenta, również w zakresie prowadzenia szkoleń pracowników Biura. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie, które nabył w czasie pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia  i Ministerstwie Zdrowia. Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego oraz autorem licznych publikacji (Medeexpress, Menedżer Zdrowia, TOK FM, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Onet.pl oraz wp.pl) i szkoleń.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL