Elżbieta Rafalska i Zbigniew Żurek na spotkaniu z przewodniczącymi WRDS

23.02.2018

W Centrum Dialogu Społecznego „Dialog”, 22 lutego br., odbyło się spotkanie przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z przybyłymi z całej Polski Przewodniczącymi Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Pani Minister towarzyszyli członkowie RDS: Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS oraz Zbigniew Żurek, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego.
Spotkanie było poświęcone wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, problemom, jakie występują w regionach. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca lubelskiego WRDS, kanclerz Loży Lubelskiej BCC Mirosława Gałan.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL