Spotkanie Zespołu Polityki Gospodarczej RDS

25.04.2024

24 kwietnia odbyło się spotkanie Zespołu Polityki Gospodarczej RDS, poświęcone problemom  z projektami legislacyjnymi dot. wdrażania systemu kaucyjnego opakowań oraz z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu w wybranych branżach przemysłu.

Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczyli: Anita Sowińska,  podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu oraz dyrektorzy departamentów Ministerstwa Przemysłu i Środowiska, natomiast ze strony społecznej – przedstawiciele organizacji związkowych i pracodawców.  ZP BCC reprezentował Witold Michałek, wiceprezes BCC.

Przedstawiciele organizacji Pracodawcy RP i Lewiatan, reprezentujący jednocześnie związki producentów opakowań, obszernie i szczegółowo skrytykowali projekty legislacyjne, mające na celu wdrożenie w Polsce prawa unijnego, postulując m. in.: przesunięcie wdrożenia nowego prawa o rok, z 2025 na 2026.

Anita Sowińska zdecydowanie oponowała, broniąc projektu. Np. w odpowiedzi na postulat  przesunięcia wdrożenia o rok powiedziała, że opóźnienie byłoby trudne do wytłumaczenia obywatelom.

Doprowadzono do konkluzji, że KPP przygotuje projekt stanowiska dot. wdrażania systemu kaucyjnego, który następnie będzie przedmiotem dyskusji i głosowania.

Jeśli zaś chodzi o Europejski Zielony Ład (EZŁ) w polskim przemyśle, OPZZ przedstawił prezentację dot. przemysłu motoryzacyjnego i hutniczego wskazującą na to, że EZŁ prowadzi do ograniczenia produkcji i likwidacji zakładów. Z kolei przedstawiciel Pracodawców RP wskazał na niezamierzone, negatywne skutki, jakie przyniesie zastosowanie CBAN – podatku granicznego na produkty spoza UE.

W konkluzji postanowiono, że Pracodawcy RP przygotują projekt stanowiska strony społecznej dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

Wszyscy zabierający głos w dyskusji wskazali na nieobecność na posiedzeniu przedstawicieli rządu w randze ministra i wiceministra. Podobny problem występował za poprzedniej kadencji. Zostanie on zgłoszony Prezydium.

Kontakt: Witold Michałek, wiceprezes BCC, ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu, minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, tel: 605 426 959,  witold.michalek@bcc.org.pl

 

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL