FINAŁ XX – JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU „URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY”

20.04.2023

 

20 kwietnia w Ministerstwie Finansów, podczas finału konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego przez Business Centre Club, wręczono wyróżnienia najlepszym urzędom skarbowym w kraju.

Przedsiębiorcy już po raz dwudziesty wybrali najlepiej funkcjonujące urzędy skarbowe. Konkurs trwał od 18 stycznia do 7 lutego. Tegoroczną ankietę, zawierającą pięćdziesiąt jeden pytań jakościowych, dwie oceny i pięć pytań metryczkowych, wypełniła rekordowa liczba (10 600) osób. Wybrano sześćdziesiąt cztery urzędy z całej Polski, które mogą posługiwać się tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” przez rok, do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

 

– Z ogromnym zainteresowaniem i satysfakcją obserwujemy zmiany, jakie dokonały się w standardach obsługi przedsiębiorców przez urzędy skarbowe przez ostatnie dwie dekady. Cieszy mnie, że projekt, którego pomysłodawcą jest BCC spotyka się wciąż z tak pozytywnym odbiorem.podkreślał Jacek Goliszewski, przez Business Centre Club.

– Relacje przedsiębiorcy z urzędem skarbowym są jednym z istotniejszych elementów w działalności gospodarczej. W głównej mierze są one zdeterminowane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez to, że przepisy te nakładają na obie strony konkretne obowiązki, wyznaczają co do zasady dość sztywne ramy stosunków przedsiębiorca – urząd. Wbrew powszechnemu rozumieniu, urząd skarbowy to nie tylko instytucja – ale także partner dla przedsiębiorcy. Dlatego najważniejszym celem naszego konkursu, zgodnie z jego regulaminem, jest tworzenie przyjaznej atmosfery i podstaw dla partnerskiej współpracy między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami. – dodał Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

– Analiza ankiet wypełnianych przed przedsiębiorców wykazała między innymi, że spada odsetek osób odwiedzających urzędy skarbowe, a rośnie odsetek osób które korzystają z usług elektronicznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Poprawia się również jakość obsługi podatników w urzędach skarbowych, a komunikacja z urzędnikami jest bardziej zrozumiała podkreślił mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową. Partnerami medialnymi tegorocznej edycji konkursu są: Polska Agencja Prasowa (PAP), Rzeczpospolita, Prawo.pl, Przegląd Podatkowy oraz My Company.


 

O Konkursie „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy to ogólnopolski projekt organizowany przez Business Centre Club od 2002 roku. Co roku przedsiębiorcy wypełniają ankietę, w której wskazują najlepiej, ich zdaniem, funkcjonujące i najbardziej przyjazne urzędy skarbowe w kraju.

Celem Konkursu jest tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcenie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, a także wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników. Ważnym elementem Konkursu jest także możliwość poznania i zrozumienia praw, obowiązków oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw.

Więcej o konkursie >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL