Fundacja SYNAPSIS

16.03.2023

 

Działająca pod patronatem Business Centre Club Fundacja SYNAPSIS jest organizacją pożytku publicznego, która działa od 34 lat. Jej misją jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych zmian, podnoszących jakość ich życia.

Pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom w spektrum autyzmu, prowadząc diagnozę, specjalistyczną terapię i rehabilitację, a także wspierając ich rodziny. Poprzez dziesiątki kampanii i akcji buduje świadomość społeczną na temat autyzmu oraz uwrażliwia innych na potrzeby osób z autyzmem, ich różnorodność, odmienny sposób odbierania świata, dążąc do włączenia ich w życie społeczne.

Fundacja SYNAPSIS prowadzi Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem, Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne, Zakład Aktywności Zawodowej Pracownię Rzeczy Różnych oraz Ośrodek Informacyjno-Prawny.

Fundacja współpracuje w ramach POROZUMIENIA AUTYZM POLSKA, skupiającego kilkadziesiąt organizacji z całej Polski działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jest także członkiem międzynarodowej organizacji Autism Europe, której głównym celem jest realizacja praw osób z autyzmem w krajach Europy oraz poprawa jakości ich życia.

Więcej informacji >>

 

 

Aby wesprzeć podopiecznych Fundacji SYNAPSIS, wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać KRS 0000 045 919 lub rozliczyć się przez darmowy program na stronie 1procent.synapsis.org.pl.

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie i zachęcenie każdej kolejnej osoby do przekazania 1,5% na Fundację SYNAPSIS!

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL