Fundacje rodzinne w Polsce! Pierwsze rejestracje w rejestrze fundacji rodzinnych

31.07.2023

Sąd rejestrowy dla fundacji rodzinnych w Piotrkowie Trybunalskim działa! Od zeszłego tygodnia sąd rejestrowy dokonuje rejestracji fundacji rodzinnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. – jak informuje mec. Agnieszka Krysik, Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych. W przypadku fundacji rodzinnych założonych przez moją kancelarię 26 lipca br. zostały wydane pierwsze postanowienia sądu uwzględniające wniosek o wpis fundacji rodzinnej w rejestrze. Po dwóch miesiącach oczekiwań wreszcie pierwsi fundatorzy mogą cieszyć się w pełni gotową fundacją rodzinną, która może realizować cel sukcesyjny fundatora.

Przypomnijmy czym jest fundacja rodzinna. Jest to nowe narzędzie sukcesyjne, nad którym środowisko firm rodzinnych pracowało w dialogu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przez pięć lat. Wielu fundatorów zdecydowało się na założenie fundacji prywatnych za granicą, jednak większa część oczekiwała polskiej fundacji rodzinnej. Jak donoszą różne źródła w sądzie rejestrowym jest ponad 200 wniosków o wpis fundacji rodzinnych, czekamy na oficjalne dane.

Fundację rodzinną może ustanowić każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do fundacji rodzinnej można wnieść wszystkie składniki mienia. Kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania fundacji rodzinnej będzie jej statut (zob. https://sklep.krysiklaw.pl/266,Fundacja_rodzinna_[wzory_dokumentow].html ). To on będzie kształtował cel szczegółowy oraz sposób zarządzania mieniem i definiował interes beneficjentów fundacji rodzinnej, którymi – przypomnijmy – mogą być osoby fizyczne i organizacje pozarządowe. Założenie fundacji rodzinnej jest etapem procesu sukcesji mienia, który to proces jest prowadzony z uwzględnieniem uwarunkowań rodzinnych i majątkowych (biznesowych) fundatora i beneficjentów. Identyfikacja tych uwarunkowań, ryzyk i wyzwań jest kluczowa dla sukcesji z wykorzystaniem fundacji rodzinnej.

Więcej informacji o fundacjach rodzinnych znajdą Państwo tutaj:

Biznes.gov. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004436

Fundacjerodzinne.pl https://www.fundacjerodzinne.pl

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL