GGC BCC – wskazania dla rządu na 2016 r. i ocena IV kw. 2015

01.02.2016
Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club podsumowali działania rządu w IV kwartale 2015 roku oraz przedstawili rekomendacje na 2016 r. (szczegółowy raport w załączeniu).

W posiedzeniu, które odbyło się 1 lutego w Warszawie udział wzięli:

Marek Goliszewski – przewodniczący gabinetu cieni
prof. Stanisław Gomułka – minister finansów [s.4]
Maciej Grelowski – minister infrastruktury [s.29]
Mieczysław Grodzki – minister ds. spółdzielczości [s.31]
Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia [s.13]
dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych [s.7]
gen. Leon Komornicki – minister ds. przemysłu obronnego [s.19]
dr Grażyna Magdziak – minister skarbu i prywatyzacji [s.10]
Witold Michałek – minister ds. procesu stanowienia prawa [s.26]
dr Irena Ożóg – minister ds. systemu podatkowego [s.5]
dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki [s.2]
Dariusz Żuk – minister przedsiębiorczości [s.12]
Zbigniew Żurek – minister ds. prawa pracy i rynku pracy [s.24]

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC to think tank, który powstał w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania rządu służące gospodarce, inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL