Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

18.10.2021

W ubiegły czwartek, 14 października br. odbyło się posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Spotkanie zorganizowane w formule online było podsumowaniem prac trzeciego kwartału tego roku.

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni otworzył jego przewodniczący, prezes BCC Marek Goliszewski. Wprowadzając ministrów GGC w tematykę posiedzenia, przewodniczący mówił o aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, ostatnich decyzjach Rady Polityki Pieniężnej oraz orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i związanych z nim zagrożeniach dla sytuacji polityczno-ekonomicznej Polski, a także o relacjach z Unią Europejską.

Prezes Marek Goliszewski po swoim wystąpieniu oddał głos Januszowi Steinhoffowi, ministrowi gospodarki GGC, byłemu wicepremierowi i ekspertowi ds. energetyki, ochrony środowiska i restrukturyzacji górnictwa. Janusz Steinhoff mówił o wzrastających cenach gazu i energii. – Europa, zmieniając miks energetyczny, będzie potrzebowała więcej gazu, dlatego wspólna polityka jest konieczna. Trzeba apelować do rządu, by wykazał się większą aktywnością. Te problemy energetyczne są najważniejszą, obok finansów publicznych, kwestią dla naszego kraju – mówił Janusz Steinhoff.

Główny ekonomista Business Centre Club i minister finansów prof. Stanisław Gomułka mówił o założeniach przyszłorocznego budżetu państwa. Następnie głos zabrał minister ds. podatków Michał Borowski, który opisał zagrożenia wynikające z Polskiego Ładu dla przedsiębiorców. – Ulgi to nie jest sposób, w jaki powinno się konstruować system podatkowy. Bo te ulgi nie trafią do wszystkich, nie obejmą wszystkich, np. ulga na robotyzację – osoby pracujące w usługach, z przyczyn oczywistych, nie skorzystają z tego – podkreślił Michał Borowski.

 

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – FINANSE PUBLICZNE

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC – GOSPODARKA I ENERGETYKA: Powróćmy do koncepcji Delors’a i Buzka

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – INFRASTRUKTURA I BUDOWNICTWO: W inwestycjach kolejowych plany posypały się jak domek z kart

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA: Firmy państwowe powinny aktywnie współuczestniczyć we wspieraniu pożądanych dla gospodarki zmian

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: Należy wprowadzić kryterium dochodowe do świadczeń społecznych

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – GOSPODARKA: Pilnie zakończyć spór z Czechami

 

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni zakończyło się po ponad dwóch godzinach. Kolejne spotkanie zaplanowano na styczeń 2022 r.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL