Gospodarczy Gabinet Cieni BCC podsumował IV kwartał i przedstawił rekomendacje na 2013 rok

07.01.2013
Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu w IV kwartale 2012 r. na 4 punkty w skali od 1 do 10, co oznacza utrzymanie takiej samej oceny jak w III kw. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze gospodarka i prawo gospodarcze (obie oceny po 6 punktów), w co wpisują się działania deregulacyjne Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Najbardziej krytycznie ministrowie GGC BCC ocenili działania związane ze spółdzielczością (0 punktów), infrastrukturą (2 p.). Niewiele lepiej wypadły obszary: rynki finansowe, ubezpieczenia społeczne oraz przemysł obronny (po 3 punkty).

Poza oceną działań rządu, ministrowie przedstawili również ocenę aktywności poszczególnych ministrów oraz przedstawili rekomendacje na początek 2013 r. – priorytety, którymi powinien jak najszybciej zająć się rząd.

Oceny resortów i ministrów wraz z uzasadnieniem oraz priorytety na początek 2013 r., wskazane przez ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC w załączeniu.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL