Gospodarczy Gabinet Cieni BCC: rekomendacje dla rządu do końca kadencji i dobra ocena premier Ewy Kopacz

29.06.2015
W siedzibie BCC odbyło się posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC poświęcone m.in. podsumowaniu spotkania z premier Ewą Kopacz w BCC. Wzięli w nim udział m.in.: Marek Goliszewski – przewodniczący Gabinetu Cieni, prof. Stanisław Gomułka – minister finansów, dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych, dr Jerzy Kwieciński – minister ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE, Maciej Grelowski – minister infrastruktury.

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club dokonali oceny działań rządu w II kwartale br. na 3 punkty w skali od 0 do 5. To o 0,3 punktu więcej wobec I kw. 2015 roku i o pół punktu więcej w porównaniu do IV kw. 2014. Działania premier Ewy Kopacz zostały ocenione na 4 punkty, a więc aż o 1 punkt lepiej od ostatniej oceny działań poprzedniego szefa rządu, Donalda Tuska. To najwyższa ocena szefa rządu od początku działania gabinetu cieni BCC.

Najwyżej zostały ocenione działania rządu w obszarach: przedsiębiorczość, prawo gospodarcze, finanse oraz infrastruktura (po 4 punkty), co jest w dużej mierze związane z wysoką aktywnością legislacyjną rządu w tych obszarach, aby zdążyć z pozytywnymi zmianami jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Stąd wiele projektów, które w zamyśle mają być uchwalone przez Sejm jeszcze do końca kadencji, jak ustawa Prawo działalności gospodarczej, regulacje dotyczące rynku budowlanego czy wdrażane zmiany w administracji podatkowej.

Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu – podobnie jak w poprzednich kwartałach – w zakresie spółdzielczości (0 pkt.!), uregulowań dot. rynku finansowego, prywatyzacji i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, środowiska naturalnego oraz cyfryzacji (tylko po 1 punkcie).

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, będące podsumowaniem drugiego kwartału, odbyło się w poniedziałek, 29 czerwca br. w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów, przewodniczący gabinetu cieni – Marek Goliszewski, przedstawił wnioski po zamkniętym, roboczym spotkaniu z premier Ewą Kopacz w BCC, które odbyło się 8 czerwca oraz komentarz do ostatnich zmian w rządzie. Dużo uwagi poświęcono również projektowi budżetu na 2016 r. oraz działaniom, na których powinien skupić się rząd do końca kadencji.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC to think tank, który powstał w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania rządu służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL