Grudniowa Sesja Plenarna EKES

17.12.2022

14 i 15 grudnia odbyła się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:

 • Wymiana informacji przechowywanych w elektronicznych rejestrach;
 • Środki zarządzania, ochrony i kontroli mające obowiązujące na obszarze objętym porozumieniem w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA);
 • Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2021;
 • Nadzwyczajny instrument jednolitego rynku;
 • Informowanie o prawach podstawowych i praworządności;
 • Odzyskiwanie i konfiskata mienia;
 • Strategia rozwoju przemysłu morskiego;
 • Analiza luk inwestycyjnych w zakresie obronności;
 • Transformacja cyfrowa w regionie eurośródziemnomorskim;
 • Kontrola konkurencyjności w celu zbudowania silniejszej i bardziej odpornej gospodarki UE;
 • Nowy europejski plan innowacji;
 • Akt dotyczący cyberodporności;
 • Inwestowanie z uwzględnieniem aspektu płci jako sposób na poprawę równości płci w Unii Europejskiej;
 • Inwestycje związane z płcią w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności;
 • Europejski akt o wolności mediów;
 • Zmiana dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów;
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza w Ameryce Łacińskiej po kryzysie związanym z COVID-19 – rola społeczeństwa obywatelskiego w procesie odbudowy;
 • Kryzys cen żywności: rola spekulacji i konkretne propozycje działań w konsekwencji wojny w Ukrainie;
 • Europejska inicjatywa obywatelska „Ratujmy pszczoły i rolników”;
 • Ochrona przed narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy;
 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie azbestu w miejscu pracy;
 • Rezolucja w sprawie trwałych efektów Europejskiego Roku Młodzieży: włączanie problematyki młodzieżowej do głównego nurtu polityki i wzmacnianie pozycji młodzieży;
 • Europejski Rok Umiejętności 2023;
 • Wzmocnienie pozycji młodzieży w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez edukację;
 • Ocena unijnego programu dla szkół.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Komitetu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL