Grupa TOP HR: „Skąd w 2022 r. wziąć budżet na rozwój i wyższe wynagrodzenia dla pracowników?”

29.04.2022

28 kwietnia 2022 r. w siedzibie Business Centre Club odbyło się spotkanie Grupy TOP HR Loży Warszawskiej BCC, zatytułowane „Skąd w 2022 r. wziąć budżet na rozwój i wyższe wynagrodzenia dla pracowników?”

Jako paneliści wystąpili: Piotr Radko, dyrektor obszaru kosztów pracy w Ayming Polska, Izabela Diana Jaszczołt, dyrektor rozwoju biznesu Ayming Polska oraz Sylwia Gołębiowska, HR Director w Santander Bank.

W tym roku coraz więcej przedsiębiorstw mierzy się z presją płacową i ryzykiem rotacji pracowników. Eksperci Ayming Polska przedstawili, skąd w tej trudnej sytuacji rynkowej wziąć budżet na wyższe wynagrodzenia dla pracowników. Przedsiębiorstwa mogą szukać oszczędności w obszarze składki wypadkowej i PFRON.

Składka wypadkowa jest kosztem opłacanym w całości przez pracodawcę. Ustala się ją indywidualnie, a jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników. Jedynie 2% firm w Polsce płaci minimalną stopę procentową składki wypadkowej. Większość przedsiębiorstw płaci do ZUS więcej niż powinna. Weryfikacja poprawności wyliczenia tej składki może przynieść zwrot nadpłat w wysokości nawet 3 proc. rocznej masy wynagrodzeń.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób zminimalizować wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Firmy mogą obniżyć swoje koszty z tego tytułu nawet o 50% maksymalnej kwoty należnej na PFRON dzięki współpracy z Zakładami Pracy Chronionej oraz z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowo Sylwia Gołębiowska, HR Director z Santander Bank, przedstawiła inspirujące studium przypadku „Docenianie w budowaniu pozytywnych doświadczeń pracownika” i podzieliła się najlepszymi praktykami Santander Bank. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać systemowe podejście do doceniania pracowników, zobaczyć, w jaki sposób kształtowa employee experience oraz jakie są efekty takiego podejścia.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL