GRUPA TOP TECH: O wyzwaniach transformacji cyfrowej – w pigułce

17.05.2022

Podczas spotkania w Pałacu Lubomirskich Krzysztof Szubert, prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A., pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ-IGF 2021, ekspert BCC ds. cyfryzacji i nowoczesnych technologii podsumował kluczowe ustalenia wynikające z XVI Międzynarodowego Szczytu Cyfrowego ONZ-IGF.

Usystematyzowaliśmy obszary tematyczne związane z cyfryzacją, w tym:
1) dostęp do sieci,
2) usługi
3) kompetencje
4) cyberbezpieczeństwo
5) współpraca międzynarodowa i
6) inwestycje i fundusze i na cyfryzację.
Omówiliśmy możliwości pozyskania finansowania i zasady inwestowania przez NCBR Investment Fund ASI S.A.
Garść przydatnych informacji:
• Zapoznaj się z podsumowaniem XVI Szczytu Cyfrowy ONZ w Katowicach, 2021 – Przesłanie_z_Katowic_IGF_2021
• 20.10.2022 w Lublinie odbędzie się krajowy Szczyt Cyfrowy IGF w Lublinie – do 31.05.2022 r. trwa nabór propozycji tematycznych, do zgłaszania których zaproszone są organizacje pozarządowe, środowisko naukowe, organizacje techniczne, firmy działające w branży IT – wystarczy pomysł – więcej tutaj.
• Zapraszamy do udziału w Grupie Doradczej (obecnie zwanej Wielostronną Grupą Doradczą – MAG), powołanej przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest doradzanie Sekretarzowi Generalnemu w zakresie programu i harmonogramu spotkań Forum Zarządzania Internetem. W skład MAG wchodzi 55 członków reprezentujących rządy, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie, w tym przedstawiciele środowisk akademickich i technicznych. Warto zgłosić się i mieć wpływ na to o czym dyskutuje się w świecie – więcej tutaj.
• Dla firm poszukujących kontaktów w Brukseli rekomendujemy kontakt z @Busines&Science Poland oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, którego Referat Cyfryzacji reprezentuje Polskę w grupach roboczych i komitetach Rady Unii Europejskiej, które przygotowują posiedzenia Rady Ministrów dotyczące jednolitego rynku cyfrowego (telekomunikacja i społeczeństwo informacyjne, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, polityka danych nieosobowych, platformy cyfrowe, usługi łączności elektronicznej).
• Jeżeli chcesz zostać partnerem ko-inwestycyjnym, z którym NCBR Investment Fund ASI S.A. będzie wspólnie inwestował w Spółki Portfelowe przy zachowaniu równości warunków pari passu – przeczytaj i skontaktuj się z NCBR Investment Fund ASI S.A
• Szukasz finansowania dla swojej firmy lub dodatkowego kapitału dla swoich inwestycji (wartość inwestycji od 6 do 128 mln PLN) skontaktuj się z NCBR Investment Fund ASI S.A.

Spotkanie poprowadziła Ewa Rzodkiewicz – dyrektor ds. nominacji członkowskich Loży Warszawskiej BCC, koordynatorka grupy TOP TECH Business Centre Club Warszawa.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL