I Ty możesz odbudować Ukrainę – w oparciu o system zamówień publicznych ONZ oraz współpracę z PAIH, BGK i KUKE

27.03.2023

Jak się zarejestrować do bazy firm biorących udział w przetargach na rzecz odbudowy Ukrainy, jakie warunki trzeba spełnić, aby zakwalifikować się w poczet zleceniobiorców, wreszcie jak wypełnić wniosek przetargowy – o tym wszystkim nasi goście – przedstawiciele UN Global Compact Network Poland, PAIH, BGK i KUKE opowiedzieli podczas dwóch części webinarium pt. „I Ty możesz odbudować Ukrainę”. Zapraszamy do obejrzenia transmisji ze spotkań – przekonają się Państwo, jakie przetargi już są realizowane, a także jakie są gwarancje bezpieczeństwa finansowego przedsięwzięcia.

 

 

Prelegenci

Kamil Wyszkowski – przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)

Od 2002 roku związany z ONZ. W latach 2002-2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura UNDP w Polsce. Od 2004 do 2021 Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland – UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; więcej >). Od 2021 Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub. Od 2021 Wiceprzewodniczący Rady United Nations Association Poland.

Wykładowca m.in.: Central European University, SGH, ALK, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Rektora SGH ds. Współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i megatrendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do nich. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA).

Od 2003 do 2006 r. w członek Grupy strategicznej przy Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ oraz Dyrektora Regionalnego UNDP na Europę i kraje WNP. Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m.in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r. oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 r. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 r. w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 r. doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2019 ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityk klimatycznych. Od 2019 doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Karol Kubica – absolwent Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (w tym trzy semestry na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki we Lwowie). Od strony zawodowej związany ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów, KG RP we Lwowie, Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu, Konsulatem Honorowym Republiki Mołdawii w Lublinie. Silnie związany z Centrum Obsługi Rynków Wschodnich oraz Programem ,,Razem z Ukrainą”. Manager z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym, nastawiony na współpracę gospodarczą i społeczną pomiędzy Polską a krajami Europy Wschodniej. Zaangażowany w organizowanie forów międzynarodowych, konferencji, targów i misji zagranicznych oraz tworzenie sieci kooperacji dla polskich przedsiębiorstw z państwami WNP. Uczestnik programów nastawionych na budowanie gospodarczych, społecznych i kulturalnych relacji pomiędzy Polską a regionami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukrainą. Od 2018 roku pełni funkcje kierownika Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie.

 

Krzysztof Kwaterski – związany z KUKE od 1994 r. w której od samego początku jest zaangażowany we wsparcie krajowych przedsiębiorców w ramach systemu ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. Współuczestniczył w tworzeniu szeregu produktów, które od wielu lat są oferowane w KUKE, jak i nowych rozwiązań w ramach Systemu Wsparcia Eksportu. W sposób bezpośredni lub pośredni zaangażowany w większość projektów o charakterze inwestycyjnym objętych przez KUKE ochroną w ramach ubezpieczeń średnio i długoterminowych. Obecnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Instytucjonalnych i Gwarancji nadzoruje obszar związany z udzielaniem gwarancji kontraktowych i płatniczych oraz w ramach którego dokonywana jest ocena średnio- i długoterminowego ryzyka korporacyjnego oraz ocena ryzyka banków. W 2019 roku otrzymał odznakę „Za zasługi dla ubezpieczeń”, przyznawaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

 

Joanna Wierzbowska – ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu w Banku Gospodarstwa Krajowego; absolwentka studiów ekonomicznych ze specjalizacją rynków wschodnich, posiada 9-letnie doświadczenie w finansowaniu handlu, obecnie odpowiada m.in. za wspieranie eksportu (zabezpieczenie płatności, finansowanie zagranicznych podmiotów).

 

 

Ewelina Mazur – główny ekspert ds. transakcji zagranicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego; posiada doświadczenie w strukturyzowaniu i realizacji projektów w zakresie finansowania ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw (w tym M&A, project finance) oraz finansowania eksportu (w tym kredyt dla nabywcy z polisą KUKE, finansowanie inwestycji w Polsce generujących eksport z gwarancją KUKE).

 

 

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL