II Kongres Restrukturyzacyjny

16.12.2022

16 grudnia odbyła się zorganizowana pod patronatem BCC przez Agencję Rozwoju Przemysłu konferencja naukowa – II Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”. Prelegentem konferencji był Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Podczas konferencji uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw z punktu widzenia przedstawicieli nauki, biznesu oraz praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W konferencji uczestniczyło wybitne grono ekspertów z różnych dziedzin i obszarów działania m.in. profesorów, sędziów, radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych czy przedstawicieli sektora bankowego. BCC współtworzy platformę do wymiany doświadczeń, konfrontacji własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką. O praktycznych aspektach restrukturyzacji mówiła m.in.  Sylwia Galant-Załęgowska, ekspertka BCC ds. funduszy pomocowych.

W panelu dyskusyjnym „Dyrektywa drugiej szansy” poruszony był zakres zmian jakie wprowadzi do postępowania restrukturyzacyjnego unijna dyrektywa. W kolejnych panelach prelegenci z sektora bankowego podzielili się doświadczeniami związanymi z restrukturyzacją kredytów trudnych i omówią dostępne formy finansowania podmiotów w restrukturyzacji.

Podczas konferencji odbyło się także kilkanaście prelekcji indywidualnych dotyczących min. Krajowego Rejestru Zadłużonych, planowanej nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego czy istotności znaczenia negocjacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przeprowadzony został również panel praktyczny, który pozwoli dotrzeć do szerszego grona potencjalnych beneficjentów programu Polityka Nowej Szansy (rządowy program pomocowy, którego operatorem jest ARP), zapoznać ich ze szczegółami programu i pomóc przejść przez proces składania wniosku o udzielenie finansowania w ramach pomocy publicznej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL