Inauguracyjne posiedzenie Komisji Transformacji Energetycznej BCC

22.11.2022

Podczas roboczego spotkania Komisji Transformacji Energetycznej Business Centre Club omówiono sytuację spółek z sektora energetycznego. Zdaniem KTE w spółkach uruchomiono tryb przetrwania, ponieważ rząd nie myśli poważnie o przyszłości branży. – Niezbędna jest napisana na nowo średnio- i długoterminowa polityka energetyczna państwa – podkreślił Maciej Stańczuk, przewodniczący Komisji.

Zwrócono uwagę na powszechną politykę zawyżania cen przez koncerny energetyczne przy biernej postawie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innych organów administracji państwowej.

Wśród poruszonych tematów Komisja zwróciła również uwagę na konieczność zmiany sposobu zarządzania energetyką w Polsce, rozproszoną odpowiedzialność za ten obszar w różnych resortach rządu oraz skupieniu roli regulatora rynku i właściciela w jednym ręku, co przy rosnącym udziale Skarbu Państwa w branży jest niekorzystne dla konkurencji oraz konsumentów.

Komisja opowiedziała się również za koniecznością likwidacji „ustawy 10H”, która paraliżuje rynek odnawialnych źródeł energii.

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia przez Emila Mucińskiego, wiceprezesa BCC i dyrektora Instytutu Interwencji Gospodarczych nominacji na stanowisko przewodniczącego komisji. Jej liderem został Maciej Stańczuk – menedżer pełniący funkcje zarządcze i doradcze na rynku krajowym i zagranicznym, współtwórca strategii bankowych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, ekspert w dziedzinie pozyskiwania finansowania inwestycji w sektorze energetycznym. Maciej Stańczuk był także członkiem zarządu w Polskim Banku Rozwoju, prezesem zarządu WestLB Bank Polska, prezesem zarządu Polskiego Banku Przedsiębiorczości, prezesem zarządu Polimex-Mostostal, członkiem zarządu CASE oraz członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Obecnie jest prezesem Energotechnika Engineering i wiceprezesem Rafako.

Emil Muciński powiedział o roli i funkcjonowaniu tego typu gremiów jak komisje w organizacji. – Działają one autonomicznie prezentując interesy i stanowiska członków BCC. Ich celem jest podejmowanie i prezentowanie problematyki, która jest przedmiotem prac komisji w środowisku przedsiębiorców, władz publicznych i opinii publicznej, a także konsultacje legislacyjne i współpraca z przedstawicielami różnych środowisk – mówił dyrektor IIG. – Jednocześnie tego typu gremia w BCC integrują przedsiębiorców – członków BCC, służą wymianie informacji, wzajemnemu wsparciu i współpracy – podkreślał.

Członkowie Komisji Transformacji Energetycznej BCC:

 • Maciej Stańczuk, przewodniczący, prezes Energotechnika Engineering, wiceprezesowi Rafako
 • Jacek Jaśkiewicz, ekspert BCC ds. zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu
 • Mirosław Kasprzak, z-ca dyrektora Instytutu Interwencji Gospodarczych i rzecznik BCC
 • Grzegorz Krupnik, ekspert BCC ds. OZE, elektromobilności i środowiska, prezes PROTECH SA
 • Michał Kurtyka, b. minister klimatu, ekspert ds. energetyki
 • Justyna Mirek, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
 • Janusz Moroz, wiceprezes E. ON POLSKA SA
 • Maciej Owczarek, wiceprezes i dyrektor generalny BCC, ekspert ds. energetyki
 • Ryszard Pazdan, ekspert BCC ds. polityki środowiskowej, minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, prezes Atmoterm SA
 • Przemysław Piebiak, prezes Packprofil sp. z o.o.
 • Jan Piotrowski, pomysłodawca i wieloletni Prezes ELTEL Networks Poland
 • Paweł Pisarczyk, ekspert BCC ds. cyfryzacji i nowoczesnych technologii, prezes Attende Industries i Phoenix Systems
 • Elżbieta Płuska, ekspertka BCC ds. regulacji i ryzyk środowiskowych
 • Tomasz Stańczyk, ekspert BCC i Ayming ds. finansowania innowacji i ulg proinnowacyjnych
 • Janusz Steinhoff, przewodniczący i minister energetyki w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC (b. wicepremier i minister gospodarki)
 • Jarosław Wajer, partner w EY, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA
 • Anna Zagrajek, prezes zarządu Grupa Alseva
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL