Inclu(vi)sion

10.05.2023
Świadomi istotnej roli, jaką aktywizacja zawodowa odgrywa w życiu osób z niepełnosprawnościami oraz szans, jakie daje dla rozwoju naszych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, Business Centre Club zawiązał Partnerstwo INCLU(VI)SION. Uroczystego podpisania deklaracji partnerskiej dokonał prezes BCC Jacek Goliszewski podczas Kongresu “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”.

 

 

Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym, inkluzywnym i dostępnym rynku pracy stwarza możliwości godnego, niezależnego życia przedstawicieli tego środowiska, ale też pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy Polski. Optymalnym środowiskiem zmian na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami jest otwarty dialog i współpraca przedstawicieli biznesu, administracji rządowej, samorządowej, szeroko rozumianego środowiska politycznego, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, mediów oraz innych podmiotów i osób działających w tym obszarze.

 

 

Kongres “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami” to pierwsze wydarzenie skierowane do biznesu (m.in.zarządów spółek i działów HR), którego celem jest poszerzenie dyskusji w nurcie ESG czy Diversity&Inclusion o kwestie pracy osób  z niepełnosprawnościami. W ramach Kongresu zainaugurowane zostało szerokie Partnerstwo, którego celem jest istotny – ilościowy i jakościowy – wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Fundacja Aktywizacja.

 

 

Więcej informacji o Inclu(vi)sion>>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL