International Conference on Business Law

30.01.2024

 

25 i 26 marca w formie online odbędzie się kolejna edycja organizowanej corocznie pod patronatem Business Centre Club przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa międzynarodowej konferencji, w tym roku pod tytułem „International Conference on Business Law – how business law is responding to changes in the world?”.

Konferencja co roku przyciąga nie tylko ekspertów, ale także studentów zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami prawnymi. W tym roku organizatorzy konferencji postanowili poruszyć popularne tematy biznesowe, jednocześnie kontynuując międzynarodowy charakter konferencji, pozwalający na poznanie różnych perspektyw na aspekty prawa handlowego. Obecnie wprowadzanych jest coraz więcej rozwiązań i zmian w zakresie prawa handlowego, które mają być odpowiedzią i rozwiązaniem na ciągle zmieniający się świat biznesu. Zmiany te wprowadzane są zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i na gruncie prawa unijnego, a tempo, z jakim działania te mają miejsce jest z pewnością tematem podlegającym dyskusji.

Planowane sesje wystąpień będą dotyczyć takich tematów jak fuzje i przejęcia, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz wpływ nowych technologii i digitalizacji na dziedzinę prawa handlowego. Jednak to, co czyni tę konferencję wyjątkową, to także jej podejście do szerszych zagadnień społecznych przez spojrzenie na prawo handlowe w kontekście popularnego obecnie tematu ESG i stworzenie pola do dyskusji na tematy związane z środowiskiem oraz społeczną odpowiedzialnością.

Media społecznościowe >>

Rejestracja >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL