Instytut Interwencji Gospodarczych

zgłoś swoje potrzeby

Anna Potocka-Domin – wiceprezes BCC, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych


Emil Muciński – rzecznik Instytutu Interwencji Gospodarczych


Beata Chojecka – szef Zespołu ds. Organizacyjnych i Edukacji Instytutu Interwencji Gospodarczych


oraz ponad 60 ekspertów z wielu dziedzin życia gospodarczego: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków dla przedsiębiorców oraz dla pracodawców i pracowników, funduszy pomocowych Unii Europejskiej, infrastruktury, prawa budowlanego, zamówień publicznych, prawa farmaceutycznego, przedsiębiorczości, innowacji, walki z wyłudzeniami VAT i przeciwdziałania szarej strefie, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa upadłościowego i naprawczego, cen trans­ferowych, regulacji i ryzyk środowiskowych, systemu opieki zdrowotnej, ryzyka gospodarczego oraz niestandardowych problemów prawnych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL